Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 1451 results
1.
File is not a valid .desktop file
Fila er ikkje ei gyldig .desktop-fil
Translated by Frode Solheim on 2009-02-08
Suggestions:
Filen er ikke en gyldig .desktop-fil
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Fila er ikke en gyldig .desktop-fil
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Åka Sikrom on 2014-02-21
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:165
2.
Unrecognized desktop file Version '%s'
Ikkje gjenkjend versjon «%s» i skrivebordsfil
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Ikke gjenkjent versjon «%s» i skrivebordsfil
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Kjenner ikke igjen versjon «%s» i desktop-fil
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-21
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:188
3.
Starting %s
Startar %s
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Starter %s
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Starter %s...
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Eskild Hustvedt on 2006-05-04
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:958
4.
Application does not accept documents on command line
Programmet tek ikkje inn dokument via kommandolinja
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Programmet tar ikke dokumenter på kommandolinjen
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Programmet tar ikke i mot dokumenter på kommandolinjen
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-04-13
Programmet tar ikke dokumenter som argumenter på kommandolinjen
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2011-10-27
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1100
5.
Unrecognized launch option: %d
Ukjent oppstartsalternativ: %d
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Ikke gjenkjent oppstartsalternativ: %d
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Ikke gjenkjent oppstartsvalg: %d
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2011-08-25
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1168
6.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
Kan ikkje senda dokument-URI-ar til ei skrivebordsoppføring med «Type=Link»
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Kan ikke sende dokument-URIer til en skrivebordsoppføring med «Type=Link»
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Kan ikke gi dokument-URIer til en oppføring av «Type=Link»
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-09-23
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
7.
Not a launchable item
Ikkje ei startbar oppføring.
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Ikke en startbar oppføring
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Oppføringen kan ikke startes
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by infirit on 2016-02-09
Oppføringen kan ikke kjøres
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1392
8.
Disable connection to session manager
Slå av tilkoplinga til økthandsamaren
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Slå av tilkobling til sesjonshåndterer
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Slå av tilkobling til sesjonshåndter
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2010-03-29
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
9.
Specify file containing saved configuration
Oppgjev fil som inneheld lagra oppsett
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-08
Suggestions:
Oppgi fil som inneholder lagret konfigurasjon
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Oppgi fil med lagret oppsett
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Åka Sikrom on 2017-12-25
Oppgi fil med lagret konfigurasjon
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus" by Erlend Østlie on 2018-12-20
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
10.
FILE
FIL
Translated by Kjartan Maraas on 2009-10-22
Located in ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
110 of 1451 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas N., Eskild Hustvedt, Espen L, Frode Haugsgjerd, Frode Solheim, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Thomas Nygreen, Torstein A. W., Åsmund Steen Skjæveland.