Browsing Nepali translation

149 of 1451 results
149.
Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate due to the reading of folders chunk-wise.
यो साइज भन्दा बढीका फोल्डरहरू यो साइजको वरिपरि काटिने छन् । यसको उद्देश्य ठूला फोल्डरहरूमा काम नलाग्ने माथि आशाय बिना नै धक्का दिने र नटलसलाई नष्ट पार्नु हो । नकरात्मक मानले कुनै सीमा निर्दिष्ट गर्दैन । सीमा भनेको लगभग फोल्डरहरूको टुक्रागत पढाइको कारणले हो ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
149 of 1451 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.