Browsing Nepali translation

111 of 1451 results
111.
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".
Translators: date_modified - mtime, the last time file contents were changed
date_changed  - ctime, the last time file meta-information changed
प्रतिमा दृश्य र डेस्कटपमा प्रतिमाको मुनि क्याप्सनहरूको एउटा सूची छ । देखाइएको क्याप्सनहरूको वास्तविक सङ्ख्या जुम स्तरमा निर्भर हुन्छ । सम्भाव्य मानहरू: "साइज", "प्रकार", "परिमार्जित मिति", "परिवर्तित मिति", "पहुँच गरिएको मिति ", "मालिक", "समूह", "अनुमतिहरू", "अष्ठक अनुमतिहरू" र "माईम प्रकार" हुन ।
Translated by Narayan Kumar Magar on 2008-02-26
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
111 of 1451 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.