Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 400 results
1.
Desktop
ޑެސްކްޓޮޕް
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
2.
Window Management
ވިންޑޯމެނޭޖްމަންޓް
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
3.
Bell event
(no translation yet)
Located in src/core/bell.c:290
4.
Unknown window information request: %d
ހޯދަން އެދުނީ ވިންޑޯގެނުދަންނަ މައުލޫމާތެއް: %d
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in ../src/core/core.c:217
5.
<tt>%s</tt> is not responding.
Translators: %s is a window title
(no translation yet)
Located in src/core/delete.c:94
6.
You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely.
އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލެވިދާނެ ނުވަތަ ގަދަކަމުން އެޕްލިކޭޝަން ނިންމާލެވިދާނެ
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in src/core/delete.c:99
7.
_Wait
_މަޑުކުރޭ
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in src/core/delete.c:108
8.
_Force Quit
_ގަދަކަމުން ނިންމާލާ
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in src/core/delete.c:108
9.
Failed to get hostname: %s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
ހޯސްޓްނޭމް ނުލިބުނު: %s
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in ../src/core/delete.c:206
10.
Missing %s extension required for compositing
ކޮމްޕޮސިޓިންގ ހަދަން ބޭނުންވާ %s އެކްސްޓެންޝަން އެއް ނެތް
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-24
Located in ../src/core/display.c:263
110 of 400 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, meekaaku.