Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
1.
@@image: 'help:/images/C/media-inserted.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
2010-08-14
@@image: 'help:/images/C/media-inserted.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
2.
@@image: 'help:/images/C/media-usb-creator.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
2010-08-14
@@image: 'help:/images/C/media-usb-creator.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
3.
Media Management With <phrase>Kubuntu</phrase>
2010-08-14
Mediabeheer met <phrase>Kubuntu</phrase>
4.
Credits and License
2010-08-14
Dankbetuigingen en licentie
14.
This document provides information concerning the types of media that can be used with <phrase>Kubuntu</phrase> as well as how to write to the media.
2010-08-14
Dit document bevat informatie over de verschillende media die met <phrase>Kubuntu</phrase> kunnen worden gebruikt, en hoe u deze kunt beschrijven.
16.
<phrase>Kubuntu</phrase> supports many types of media with a standard installation, including USB hard drives, USB flash drives, internal and external CDROMs, CDs, DVDs, and more.
2010-08-14
Een nieuwe installatie van <phrase>Kubuntu</phrase> ondersteunt standaard het gebruik van verschillende mediatypes: harde schijven met USB, USB-flashschijven, interne en externe cd-roms, cd's, dvd's en meer.
17.
Most of the time, when attaching media such as a CD, DVD, external hard drive, USB flash drive, or compact flash drives, <phrase>Kubuntu</phrase> automatically recognizes the media, displays a notification that it has recognized the media, and allows for an action to be selected depending on the type of media it is. For instance, inserting a CD or DVD would allow for it to be mounted, opened with <application>K3b</application> for burning if it is blank, opened with <application>Amarok</application> if it is an audio CD, or opened with <application>Dragon Player</application> if it is a DVD. To see the actions available, <mousebutton>click</mousebutton> the media icon to the left of the media that has been recognized.
2010-08-14
Meestal zal <phrase>Kubuntu</phrase> automatisch aangesloten media (zoals bv. cd's, dvd's, USB-schijven, ...) herkennen, een melding geven en vervolgens een aantal mogelijkheden presenteren afhankelijk van het medium. Een cd of dvd zal bijvoorbeeld eerst worden herkend, en vervolgens kunt u een opdracht selecteren in het menu dat verschijnt. Bij lege cd's of dvd's kunt u zo meteen <application>K3b</application> starten om data te branden, met <application>Amarok</application> is het mogelijk om een muziek-cd af te spelen, en bij een dvd kunt u kiezen om <application>Dragon Player</application> te gebruiken als dvd-programma. U kunt alle mogelijke acties bekijken door te <mousebutton>klikken</mousebutton> op het mediapictogram dat zich links naast de gedetecteerde media bevindt.
18.
Media recognized with options
2010-08-14
Media waarvoor mogelijke opties worden herkend
19.
ISO Images
2010-08-14
ISO-beeldbestanden
20.
An <acronym>ISO</acronym> image is an archive file that is formatted to be used with CDs or DVDs. <phrase>Kubuntu</phrase> is easily acquired as an <acronym>ISO</acronym> file and then burned to either a CD, DVD, or written to a USB flash drive in a bootable format. Review the <link linkend="write-cd-dvd">Write to CDs or DVDs</link> section or the section on creating <link linkend="usb">Bootable ISO Images From USB Media</link> for further information.
2010-08-14
Een <acronym>ISO</acronym>-beeldbestand is een archiefbestand dat geformatteerd is voor gebruik met cd's of dvd's; <phrase>Kubuntu</phrase> is gemakkelijk te verkrijgen als <acronym>ISO</acronym>-bestand om te branden op cd of dvd, maar het kan ook geschreven worden naar een opstartbare USB-schijf. Voor verdere informatie kunt u het deel <link linkend="write-cd-dvd">Cd's of dvd's schrijven</link> of <link linkend="usb">Opstartbare ISO-beeldbestanden van USB-media</link> doornemen.
21.
Write to CDs or DVDs
2010-08-15
cd's of dvd's beschrijven
22.
<phrase>Kubuntu</phrase> ships with <application>K3b</application>, a <acronym>CD</acronym> and <acronym>DVD</acronym> creator. With <application>K3b</application>, it is possible to create a data or audio project, copy a <acronym>CD</acronym> or <acronym>DVD</acronym>, format or erase a rewritable disk, as well as rip audio and video <acronym>CD</acronym>' and <acronym>DVD</acronym>'s.
2010-08-15
<phrase>Kubuntu</phrase> heeft standaard het programma <application>K3b</application> aan boord, een <acronym>CD</acronym>- en <acronym>DVD</acronym>schrijver. Met <application>K3b</application> kunt u: een data- of audioproject creëren, een <acronym>CD</acronym> of <acronym>DVD</acronym> kopiëren, een herschrijfbare disk formatteren of wissen, maar ook audio- en video-<acronym>CD</acronym>'s and <acronym>DVD</acronym>'s rippen, behoort tot de mogelijkheden.
23.
Copy, create, and burn
2010-08-15
Kopieer, creëer, en brand
24.
New data project
2010-08-15
Nieuw dataproject
25.
<mousebutton>Click</mousebutton> the <guibutton>New Data Project</guibutton> button to get started. This action allows data file drag-and-drop onto a <acronym>CD</acronym> or <acronym>DVD</acronym>. When all files have been copied over, press the <guibutton>Burn</guibutton> button to write the data to the disk.
2010-08-15
<mousebutton>Klik</mousebutton> op de <guibutton>´Nieuw dataproject`</guibutton>-knop om te beginnen. Hierdoor wordt het mogelijk om databestanden te verslepen en te verplaatsen naar een <acronym>CD</acronym>- of <acronym>DVD</acronym>-pictogram. Hebt u alle bestanden gekopieerd? Klik dan op de <guibutton>Brand</guibutton>-knop om de data naar de betreffende disk te schrijven.
26.
New audio CD project
2010-08-15
Nieuw audio-cd-project
27.
<mousebutton>Click</mousebutton> the <guibutton>New Audio CD Project</guibutton> button to get started. This action allows audio file drag-and-drop onto a <acronym>CD</acronym> that can be played in a home stereo or automobile. When all files have been copied over, press the <guibutton>Burn</guibutton> button to write the audio to the disk.
2010-08-15
<mousebutton>Klik</mousebutton> de <guibutton>´Nieuw audio-cd-project`</guibutton>-knop aan om te starten. Deze actie maakt het mogelijk om audio te verslepen en te verplaatsen naar een <acronym>CD</acronym>, deze cd kan worden afgespeeld in een stereoketen of autoradio. Klik op de knop <guibutton>Brand</guibutton> als alles is gekopieerd, De audio wordt vervolgens op de disk geschreven.
28.
Copy medium
2010-08-15
Kopieer medium