Browsing Slovak translation

14 of 17 results
14.
<para>By default you will be asked where to put a new Event, Todo or Journal when you create them.</para><para>For convenience it is also possible to configure a default folder for each of the three data items.</para><para><note>If the folder list below is empty, you might have to add a calendar source through <interface>%1</interface></note></para>
Context:
@info
<para>Predvolene budete požiadaný o to, kam vložiť novú udalosť, úlohu alebo žurnál keď ich vytvoríte.</para><para>Pre pohodlie je možné aj nastaviť predvolený priečinok pre každú z troch dátových položiek.</para><para><note>Ak daný priečinok je prázdny, môžete pridať zdroj kalendára cez <interface>%1</interface></note></para>
Translated by Roman Paholík on 2012-09-09
Located in resourceakonadiconfig.cpp:46
14 of 17 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.