Translations by Nils Kristian Tomren

Nils Kristian Tomren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
1.
Galactic Strategy KDE Game
2006-04-20
Galaktisk KDE-spill
2.
Konquest
2006-04-20
Kamp
14.
Fleet Overview
2006-04-20
Flåteoversikt
15.
Fleet No.
2006-04-20
Flåte nr.
16.
Destination
2006-04-20
Reisemål
17.
Ships
2006-04-20
Skip
18.
Kill Percentage
2006-04-20
Drapsprosent
19.
Arrival Turn
2006-04-20
Kommer frem i tur
20.
The once mighty empire of %1 has fallen in ruins.
2006-04-20
Det en gang mektige imperiet %1 har falt.
21.
The fallen empire of %1 has staggered back to life.
2006-04-20
Det døde imperiet %1 har nå kjempet seg tilbake til livet.
23.
Planet %2 has held against an attack from %1.
2006-04-20
Planet %2 har stått imot angrepet fra %1.
24.
Planet %2 has fallen to %1.
2006-04-20
Planet %2 er mistet til %1.
25.
End Turn
2006-04-20
Slutt trekk
26.
Select source planet...
2008-02-16
Velg kildeplanet …
2008-02-16
Velg kildeplanet …
2006-04-20
Velg kildeplanet ...
2006-04-20
Velg kildeplanet ...
27.
Select destination planet...
2008-02-16
Velg målplanet …
2008-02-16
Velg målplanet …
2006-04-20
Velg målplanet ...
2006-04-20
Velg målplanet ...
28.
: How many ships?
2006-04-20
: Hvor mange skip?
29.
Ruler: Select starting planet.
2006-04-20
Hersker: Velg en startplanet.
30.
The distance from Planet %1 to Planet %2 is %3 light years. A ship leaving this turn will arrive on turn %4
2006-04-20
Distansen fra planet %1 til planet %2 er %3 lysår. Et skip som drar i dette trekket vil nå frem i trekk %4
31.
Distance
2006-04-20
Avstand
32.
Ruler: Select ending planet.
2006-04-20
Hersker: Velg en sluttplanet.
34.
The mighty %1 has conquered the galaxy!
2006-04-20
Den mektige %1 har erobret galaksen!
35.
Game Over
2006-04-20
Spillet er slutt
37.
Do you wish to retire this game?
2006-04-20
Vil du avslutte spillet?
38.
End Game
2006-04-20
Slutt spill
39.
Final Standings
2006-04-20
Endelige plasseringer
40.
Not enough ships to send.
2006-04-20
Ikke nok skip å sende.
41.
Current Standings
2006-04-20
Gjeldende plasseringer
42.
Galactic Conquest
2006-04-20
Galaktisk erobring
43.
&Measure Distance
2006-04-20
&Måle avstander
44.
&Show Standings
2006-04-20
&Vise plasseringer
45.
&Fleet Overview
2006-04-20
&Flåteoversikt
47.
Planet name: %1
2006-04-20
Planetnavn: %1
48.
Owner: %1
2006-04-20
Eier: %1
49.
Ships: %1
2006-04-20
Skip: %1
50.
Production: %1
2006-04-20
Produksjon: %1
51.
Kill percent: %1
2006-04-20
Drapsprosent: %1
59.
Start New Game
2006-04-20
Start nytt spill
60.
The game is much more fun when you add a human player!
2006-04-20
Spillet er mye morsomere når du spiller med andre mennesker!
89.
Your names
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-01
Christian A Strømmen [Number1/NumeroUno],Nils Kristian Tomren
2007-11-01
Christian A Strømmen [Number1/NumeroUno],Nils Kristian Tomren
2007-11-01
Christian A Strømmen [Number1/NumeroUno],Nils Kristian Tomren
2006-04-20
Christian A Strømmen [Number1/NumeroUno],Nils Kristian Tomren
90.
Your emails
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.