Translations by Serdar Dalgic

Serdar Dalgic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 108 results
1.
Your names
2010-05-22
Serdar Dalgıç
2.
Your emails
2010-05-22
serdar@pardus.org.tr
5.
Edit Toolbar
2010-05-22
Araç Çubuğunu Düzenle
7.
Drawing on Western movie icons about mummies and Egypt, this set of levels is best run under the Treasure of Egypt theme. To polish your Egyptology, you will find factual tidbits related to each level in the hints, where the facts are drawn from Wikipedia rather than Hollywood. This Championship game was composed by Steve Mann <smann at cgl uwaterloo ca>, with a few Egyptian ideas and the Red Sea level contributed by Ian Wadham.
2010-05-22
Eski Mısır ve mumyalar hakkında kovboy filmi simgelerini çizen bu oyun seviyeleri en iyi Eski Mısır'ın Hazinesi temasında çalıştırılır. Mısırolojinizi geliştirmek için ipuçlarında her seviye ile ilgili Hollywood'dan değil de Wikipedia'dan çekilen gerçek eğlencelik bilgiler bulacaksınız. Bu Şampiyona oyunu Steve Mann<smann at cgl uwaterloo ca> tarafından düzenlenmiştir. Bir kaç Eski Mısır fikri ve Kızlı Deniz seviyesinde ise Ian Wadham katkıda bulunmuştur.
8.
The Giza Plateau
2010-05-22
Gize Vadisi
9.
The Giza Plateau on the outskirts of Cairo is the site of the Giza Necropolis, which consists of the Pyramid of Khufu (The Great Pyramid), the Pyramid of Khafre, the Pyramid of Menkaure, along with the Great Sphinx and a number of other smaller edifices. As you make your way under the plateau, try to avoid killing the mummies: if too many reappear on the right, it becomes difficult to escape at the end. To get started, you will need to use the technique of digging while falling.
2010-05-22
Kahire eteklerinde bulunan Gize Vadisi, Keops(Büyük Piramid), Kefren ve Mikerinos piramitlerinin, Büyük Sfenks ve irili ufaklı birkaç binanın da bulunduğu Gize Nekropol'ünün olduğu yerdir. Vadinin derinliklerine doğru ilerlerken, mumyaları öldürmekten sakının: eğer sağda çok fazlası yeniden doğarsa, sonda kaçmak zor olacaktır. Başlangıçta, düşerken kazma tekniğini kullanmanız gerekmektedir.
10.
The Pyramid of Djoser
2010-05-22
Basamaklı Piramit (Djoser Piramidi)
11.
The Pyramid of Djoser (Zoser), or step pyramid (kbhw-ntrw in Egyptian) is an archeological remain in the Saqqara necropolis, Egypt, northwest of the city of Memphis. To complete this level, it is important to proceed in steps: first free the mummy on the left side of the second level (from the bottom), allowing it to drop into and fill the hidden pit on the ground level. Now enter the right side of the second level and move across the pole, over the mummy, and get the piece of treasure in the middle, being sure to dig out the brick to the left of the middle. The mummy on the third level is a bit problematic because it will take a piece of treasure and carry it. You may get lucky and find that it abandons its treasure at some point, but you can also trap him in the one diggable brick on the right with careful timing. Finally, before getting the last piece of treasure, be sure to open the bottom right of the step pyramid to allow the mummies on the right to enter the pyramid - if there is more than one mummy on the bottom right before the escape ladder appears, you will be unable to reach the exit.
2010-05-22
Djoser(Zoser) Piramidi, ya da basamaklı piramit (Eski Mısır dilinde kbhw-ntrw) Mısır'da, Memphis şehrinin kuzeybatısındaki Sakkara Nekropol'ünün arkeolojik kalıntılarındandır. Bu bölümü bitirmek için adım adım ilerlemek önemlidir: Önce (aşağıdan) ikinci seviyenin solundaki mumyayı serbest bırakın, ki düşüp zemindeki gizli çıkıtı doldursun. Sonra, ikinci seviyenin sağına girin ve mumyanın üzerinden sırığa doğru ilerleyin, ve ortanın solundaki kiremiti kazdığınızdan emin olup, ortadaki hazine parçasını alın. Üçüncü seviyedeki mumya biraz sorunludur çünkü bir parça hazine alıp onu taşıyacaktır. Şanslıysanız mumya bir yerde hazinesini terk edebilir, ama yine de sağdaki kazılabilir bir kiremidi düzgün zamanlamayla kullanarak kıstırabilirsiniz.
12.
Pharaoh's Barge
2010-05-22
Firavun'un Mavnası
13.
The Khufu ship is an intact full-size vessel from Ancient Egypt that was sealed into a pit in the Giza pyramid complex at the foot of the Great Pyramid of Giza around 2,500 BC. The ship was almost certainly built for Khufu (King Cheops). It is one of the oldest, largest, and best-preserved vessels from antiquity, and measures 43.6 m overall. Despite its age, it could sail today if put into water. This is almost a simple level: good treasure and not too many mummies. But your task is to wrest the treasure they carry.
2010-05-22
Khufu gemisi, M.Ö. 2500 civarında Büyük Gize Piramidinin ayaklarındaki Gize piramid kompleksinin içinde bir çukura girmiş, Eski Mısır'dan günümüze kadar yapısı bozulmamış normal büyüklükte bir gemidir. İlk çağdan kalmış en eski, en büyük ve en iyi korunmuş gemilerden biridir. Boydan boya 43.6 m'dir. Yaşına rağmen, bugün suya konulsa yine suda yüzebilir. Bu bölüm hemen hemen daha kolay bir bölümdür: iyi hazine ve çok da fazla olmayan mumyalar. Ama sizin göreviniz mumyaların taşıdığı hazinelere el koymaktır.
18.
Three Pyramids
2010-05-22
Üç Piramitler
22.
Pyramid Crawl
2010-05-22
Piramitlerde Emekleme
34.
Pyramid Power
2010-05-22
Piramit Gücü
38.
Inverted Pyramid
2010-05-22
Ters Piramit
46.
The Parting of the Red Sea
2010-05-22
Kızıl Deniz'in İkiye Ayrılması
50.
Dopey
2010-05-22
Kafası güzel
54.
Doc
2010-05-22
Belge
58.
Sneezy
2010-05-22
Hapşırıklı
212.
Take It Easy!
2010-05-22
Takma kafana!
248.
Keep Them Coming
2010-07-15
Gelmelerine İzin Verin
308.
Impossible?
2010-07-15
İmkansız mı?
309.
No, it is not impossible. There is a trick in how you dig the bricks next to the gold nuggets.
2010-07-15
Hayır, imkansız değil. Altın külçeleri yanındaki tuğlaları nasıl kazdığınızla ilgili bir katakulli mevcut.
311.
Short Cut?
2010-07-15
Kısayol?
315.
The Vault
2010-07-15
Mahzen
317.
Patchwork Quilt
2010-07-15
Kırk Yama Bohçası
321.
Stuck in Storage
2010-07-15
Mahzende Sıkışıp Kalmak
323.
So Far for So Little
2010-07-15
Çok Az için Çok Uzakta
326.
Entangled
2010-07-15
Dolaşmış
330.
Pot Hole
2010-07-15
Kavanoz Deliği
334.
The Laboratory
2010-07-15
Laboratuvar
342.
Cooperation?
2010-07-15
İşbirliği?
346.
State Of Terror
2010-07-15
Terör Durumu
352.
The Spiral
2010-07-15
Sarmal
354.
Crags of Fire
2010-07-15
Ateş Uçurumu
356.
The Heist
2010-07-15
Soygunculuk
362.
Endless Cascade
2010-07-15
Sonsuz Şelale
364.
Infiltration
2010-07-15
İçeri Süzülme
370.
Breaking and Entering
2010-07-15
Kırılma ve İçeri Giriş
372.
Tunnels (2) - The Honeycomb
2010-07-15
Tüneller (2) - Petek
374.
Four Chambers Suspended
2010-07-15
Asma Dört Oda
381.
Hi! Welcome to KGoldrunner! The idea of the game is to pick up all the gold nuggets, then climb to the top of the playing area and move up to the next level. A hidden ladder will appear as you collect the last nugget. The hero, at the top left, is your deputy. To collect the nuggets, just point the mouse where you want him to go. At first gravity takes over and he falls ...
2010-07-15
Merhaba! KGoldRunner'a hoş geldin! Bu oyunun ana fikri tüm altın külçelerini toplayıp oyun alanının en üstüne çıkıp bir sonraki seviyeye geçmektir. Son külçeyi aldıktan sonra gizli bir merdiven ortaya çıkar. Kahraman sizin oyuncunuzdur. Külçeleri toplamak için sadece fareyi nereye gitmek istiyorsanız oraya işaretleyin. İlk yer çekiminde düşersiniz ...
390.
False Bricks
2010-07-15
Yanlış Tuğlalar
392.
Bye ...
2010-07-15
Hoşça kal ...
394.
Advanced Tutorial
2010-07-15
İleri Düzey Öğretici
404.
Challenge
2010-07-15
Düello
408.
Mobile Bricks
2010-07-15
Seyyar Tuğlalar
409.
Just run over the enemies' heads.
2010-07-15
Direk düşmanlarının kafalarının üzerinden geç.
415.
Keep digging rows of three bricks next to the ladder.
2010-07-15
Merdivenin yanındaki üç tuğlanın hizasından kazmaya devam edin.
427.
Dig the two bricks next to a ladder, then look for fall-through bricks.
2010-07-15
Merdivenin yanındaki iki tuğlayı kazın, sonra düşen tuğlalara dikkat edin.
430.
Maze of Ladders
2010-07-15
Merdiven Labirenti