Translations by kim42

kim42 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
1.
Informative
2009-12-24
Informacyjny
2.
Compact
2009-12-24
Kompaktowy
3.
Small Icons
2009-12-24
Małe ikony
4.
Large Icons
2009-12-24
Duże ikony
5.
Text Only
2009-12-24
Tylko tekst
7.
Main
2009-12-24
Główne
8.
Alternative
2009-12-24
Alternatywne
9.
Focus policy settings limit the functionality of navigating through windows.
2009-12-24
Ustawienia polityki aktywacji ograniczają funkcjonalność nawigacji okien.
10.
Walk Through Windows
2009-12-24
Spacer przez okna
11.
Walk Through Windows (Reverse)
2009-12-24
Spacer przez okna (odwrócony)
12.
Walk Through Windows Alternative
2009-12-24
Spacer przez alternatywne okna
13.
Walk Through Windows Alternative (Reverse)
2009-12-24
Spacer przez alternatywne okna (odwrócony)
14.
Navigation
2009-12-24
Nawigacja
15.
No Effect
2009-12-24
Bez efektu
16.
Configure Layout
2009-12-24
Konfiguracja układu
17.
Item Layout
2009-12-24
Układ elementów
18.
Layout:
2009-12-24
Układ:
19.
Vertical
2009-12-24
Pionowy
20.
Horizontal
2009-12-24
Poziomy
21.
Tabular
2009-12-24
Tabelaryczny
22.
Item layout:
2009-12-24
Układ elementów:
23.
Minimum Size
2009-12-24
Rozmiar minimalny
24.
Width:
2009-12-24
Szerokość:
25.
Minimum width, as a percentage of screen width.
2009-12-24
Minimalna szerokość, w procentach szerokości ekranu.
26.
%
2009-12-24
%
27.
Height:
2009-12-24
Wysokość:
28.
Minimum height, as a percentage of screen height.
2009-12-24
Minimalna wysokość, w procentach wysokości ekranu.
29.
Show Selected Item
2009-12-24
Pokaż wybrany element
30.
Selected item view:
2009-12-24
Widok wybranego elementu:
31.
Top
2009-12-24
Góra
32.
Bottom
2009-12-24
Dół
33.
Left
2009-12-24
Lewo
34.
Right
2009-12-24
Prawo
35.
Selected item layout:
2009-12-24
Układ wybranego elementu:
37.
General
2009-12-24
Ogólne
38.
List windows:
2009-12-24
Lista okien:
39.
Current Desktop
2009-12-24
Bieżący pulpit
40.
All Desktops
2009-12-24
Wszystkie pulpity
41.
Current Desktop Grouped by Applications
2009-12-24
Bieżący pulpit, pogrupowane wg programu
42.
All Desktops Grouped by Applications
2009-12-24
Wszystkie pulpity, pogrupowane wg programu
43.
Sort order:
2009-12-24
Kolejność sortowania:
44.
Recently used
2009-12-24
Ostatnio używane
45.
Stacking order
2009-12-24
Kolejność rozmieszczenia
46.
Show outline of selected window
2009-12-24
Pokaż obramowanie wybranego okna
47.
Effect:
2009-12-24
Efekt:
48.
The effect to replace the list window when desktop effects are active.
2009-12-24
Efekt zastępowania listy okien, gdy aktywne są efekty pulpitu.
51.
Display list while switching
2009-12-24
Wyświetl listę podczas przełączania
52.
The currently selected window will be highlighted by fading out all other windows. This option requires desktop effects to be active.
2009-12-24
Wybrane okno zostanie podświetlone, pozostałe okna zaś zostaną przyciemnione. Ta opcja wymaga włączenia efektów pulpitu.
53.
Highlight selected window
2009-12-24
Podświetl wybrane okno
54.
Configure Layout...
2009-12-24
Konfiguracja układu...