Browsing Irish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 344 results
1.
About Bug Reporting - Help
Context:
@title title of the dialog
Maidir le Tuairiscí ar Fhabhtanna - Cabhair
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:34
2.
Information about bug reporting
Context:
@title
Eolas faoi thuairiscí ar fhabhtanna
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:48
3.
You can help us improve this software by filing a bug report.
Context:
@info/rich
Tá tú in ann cabhrú linn feabhas a chur ar KDE trí thuairisc a thabhairt ar an bhfhadhb.
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:50
4.
<note>It is safe to close this dialog. If you do not want to, you do not have to file a bug report.</note>
Context:
@info/rich
<note>Tá cead agat an dialóg a dhúnadh anois. Mura mian leat tuairisc a dhéanamh ar an bhfadhb, ní gá duit.</note>
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:51
5.
In order to generate a useful bug report we need some information about both the crash and your system. (You may also need to install some debug packages.)
Context:
@info/rich
Chun tuairisc úsáideach a chruthú, teastaíonn uainn roinnt faisnéise maidir le do chóras agus maidir leis an tuairt féin. (Seans go mbeidh ort pacáistí dífhabhtaithe a shuiteáil chun an fhaisnéis seo a bhailiú.)
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:53
6.
Bug Reporting Assistant Guide
Context:
@title
Cúntóir Tuairisce ar Fhabhtanna
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:58
7.
This assistant will guide you through the crash reporting process for the KDE Bug Reports Database Site. All the information you enter on the bug report must be in English, if possible, as KDE is formed internationally.
Context:
@info/rich
Treoróidh an cúntóir seo thú tríd an bpróiseas chun tuairisc ar fhabht in KDE a chruthú. Baintear úsáid as Béarla mar mheán cumarsáide i measc na bhforbróirí agus mar sin b'fhearr do thuairisc a scríobh i mBéarla más féidir.
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:60
8.
What do you know about the crash?
Context:
@title
Cén t-eolas atá agat faoin tuairt
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:67 aboutbugreportingdialog.cpp:170 reportassistantdialog.cpp:74
9.
In this page you need to describe how much do you know about the desktop and the application state before it crashed.
Context:
@info/rich
Ar an leathanach seo, ní mór duit cur síos a dhéanamh ar staid na deisce agus an fheidhmchláir sular thuairteáil sé.
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:70
10.
If you can, describe in as much detail as possible the crash circumstances, and what you were doing when the application crashed (this information is going to be requested later.) You can mention:
Context:
@info/rich
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Más féidir, mínigh na cúinsí a bhain leis an tuairt, agus na rudaí a bhí ar siúl agat nuair a thuairteáil an feidhmchlár (iarrfar an t-eolas seo ort ar ball). Luaigh na mionsonraí seo a leanas, más féidir:
Translated by Kevin Scannell on 2012-01-26
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:72
110 of 344 results

This translation is managed by Ubuntu Irish Translation Team, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kevin Patrick Scannell, Kevin Scannell.