Translations by Ryan Paul

Ryan Paul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
9.
_Reply
2010-03-11
Antwoo_rden
10.
View reply t_hread
2010-03-11
11.
R_etweet
2010-03-11
R_etweeten
13.
_Like this message
2010-03-11
Dit bericht _waarderen
14.
Liked
2010-03-11
Gewaardeerd
2010-03-11
Gewaardeerd
2010-03-11
Gewaardeerd
15.
You have marked this message as liked.
2010-03-11
U heeft dit onderwerp als gewaardeerd aangemerkt.
16.
_Delete this message
2010-03-11
_Dit bericht verwijderen
17.
Deleted
2010-03-11
Verwijderd
18.
The message has been deleted.
2010-03-11
Dit bericht is verwijderd.
19.
_Search for a query
2010-03-11
_Zoekopdracht uitvoeren
20.
View _Message
2010-03-11
_Bericht weergeven
21.
View user _Profile
2010-03-11
Gebruikers_profiel weergeven
23.
Save to _Tomboy
2010-03-11
Opslaan in _Tomboy
36.
_New Stream
2010-03-11
_Nieuwe stream
38.
_Close Stream
2010-03-11
Stream sl_uiten
39.
Get Help Online...
2010-03-11
Online hulp verkrijgen...
41.
Report A Problem...
2010-03-11
Een probleem melden...
63.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2010-03-12
%(hour)d uur geleden
%(hour)d uur geleden
65.
Just now
2010-03-11
Daarnet
68.
Copyright (C) 2007-2010 Gwibber Team
2010-03-11
Copyright (C) 2007-2010 Gwibber-team
70.
Gwibber is an open source microblogging client for GNOME that supports Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca and other popular social web services.
2010-03-12
Gwibber is een opensource microblogging-client voor GNOME die werkt met Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca en andere populaire sociale webdiensten.
2010-03-11
Gwibber is een open bron microblogging-client voor GNOME die werkt met Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca en andere populaire sociale webdiensten.
73.
translator-credits
2010-03-11
Launchpad Contributions: Emilien Klein https://launchpad.net/~emilien-klein Jochem https://launchpad.net/~jochem56 Joshua Lückers https://launchpad.net/~joshualuckers Ryan Paul https://launchpad.net/~segphault rob https://launchpad.net/~rvdb cumulus007 https://launchpad.net/~cumulus-007
2010-03-09
Launchpad Contributions: Jochem https://launchpad.net/~jochem56 Joshua Lückers https://launchpad.net/~joshualuckers rob https://launchpad.net/~rvdb
74.
Account Status
2010-03-11
Accountstatus
75.
Advanced
2010-03-11
Uitgebreid
76.
Appearance
2010-03-11
Uiterlijk
79.
Message Color:
2010-03-11
Berichtkleur:
80.
_Authorize
2010-03-12
Toest_aan
2010-03-11
_Autoriseren
81.
_Receive Messages
2010-03-11
Be_richten ontvangen
84.
_Add
2010-03-12
Toe_voegen
2010-03-11
_Toevoegen
85.
_Add...
2010-03-11
_Toevoegen...
86.
_Remove
2010-03-11
Ve_rwijderen
87.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span>
2010-03-11
<span size="small"><b>Voorbeeld:</b> gebruikersnaam</span>
88.
Login I_D:
2010-03-12
Aanmeld-i_d:
2010-03-11
Login-i_d:
89.
Authorize with facebook
2010-03-11
Autoriseren bij facebook
90.
Facebook authorized
2010-03-11
Facebook geautoriseerd
93.
Pass_word:
2010-03-11
Wacht_woord:
95.
Do_main:
2010-03-11
Do_mein:
100.
<b>Advanced</b>
2010-03-11
<b>Uitgebreid</b>
105.
<b>Update</b>
2010-03-11
<b>Bijwerken</b>
107.
Append colon to username when replying
2010-03-11
Dubbele punt toevoegen aan gebruikersnaam bij antwoorden
108.
Automatically shorten pasted URLs using:
2010-03-11
Toegevoegde URL's automatisch inkorten met:
114.
Minutes between refresh:
2010-03-11
Wachttijd in minuten voor verversen:
117.
Refresh frequency
2010-03-12
Vernieuwingsfrequentie