Translations by Sebastien Bacher

Sebastien Bacher has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 148 results
~
attribute type [string, bytestring, boolean, uint32, int32, uint64, int64, stringv]
2009-09-21
attribútumtípus [karakterlánc, bájtsorozat, logikai, uint32, int32, uint64, int64, stringv]
2.
Invalid return value from %s
2010-03-08
A(z) %s visszatérési értéke érvénytelen
7.
Error setting file metadata: %s
2009-09-21
Hiba a fájl metaadatainak beállításakor: %s
8.
values must be string or list of strings
2009-09-21
Az érték karakterlánc vagy karakterláncok listája lehet
14.
Can't contact session bus
2009-09-21
Nem lehet csatlakozni a munkamenetbuszhoz
36.
Unmount Anyway
2009-09-21
Leválasztás mindenképpen
37.
Cancel
2009-09-21
Mégse
38.
Volume is busy One or more applications are keeping the volume busy.
2009-09-21
A kötet foglalt Néhány alkalmazás foglaltan tartja a kötetet.
39.
Internal Apple File Control error
2010-03-08
Belső Apple fájlvezérlőhiba
40.
File does not exist
2009-09-21
A fájl nem létezik
41.
The directory is not empty
2010-03-08
A könyvtár nem üres
42.
The device did not respond
2010-03-08
Az eszköz nem válaszolt
43.
The connection was interrupted
2010-03-08
A kapcsolat megszakadt
44.
Invalid Apple File Control data received
2010-03-08
Érvénytelen Apple fájlvezérlőadatok érkeztek
45.
Unhandled Apple File Control error (%d)
2010-03-08
Kezeletlen Apple fájlvezérlőhiba (%d)
46.
Lockdown Error: Invalid Argument
2010-03-08
Zárolási hiba: Érvénytelen paraméter
48.
Unhandled Lockdown error (%d)
2010-03-08
Kezeletlen zárolási hiba (%d)
49.
libimobiledevice Error: Invalid Argument
2010-03-08
libimobiledevice hiba: Érvénytelen paraméter
50.
libimobiledevice Error: No device found. Make sure usbmuxd is set up correctly.
2010-03-08
libimobiledevice hiba: Nem található eszköz. Győződjön meg róla, hogy az usbmuxd megfelelően van telepítve.
51.
Unhandled libimobiledevice error (%d)
2010-03-08
Kezeletlen libimobiledevice hiba (%d)
54.
Invalid AFC location: must be in the form of afc://uuid:port-number
2010-03-08
Érvénytelen AFC-hely: afc://uuid:portszám alakúnak kell lennie
55.
Service %d on Apple Mobile Device
2010-03-08
%d. szolgáltatás Apple mobil eszközön
56.
Apple Mobile Device
2010-03-08
Apple mobil eszköz
57.
%s (%s)
2010-03-08
%s (%s)
61.
Backups are not yet supported.
2010-03-08
A biztonsági másolatok még nem támogatottak
62.
Invalid seek type
2010-03-08
Érvénytelen pozicionálási típus
80.
Cannot create gudev client
2009-09-21
Nem hozható létre gudev kliens
97.
File System
2010-03-08
Fájlrendszer
105.
Can't start file
2009-09-21
A fájl nem indítható
106.
Can't stop file
2009-09-21
A fájl nem állítható le
107.
Can't poll file
2009-09-21
A fájl nem kérdezhető le
131.
Insufficient permissions
2009-09-21
Elégtelen jogosultságok
153.
Filesystem is busy
2009-09-21
A fájlrendszer foglalt
237.
Unexpected end of stream
2009-09-21
Az adatfolyam váratlanul véget ért
239.
Failed to create active FTP connection. Maybe your router does not support this?
2009-09-21
Nem hozható létre aktív FTP kapcsolat. Lehet, hogy az útválasztó nem támogatja?
240.
Failed to create active FTP connection.
2009-09-21
Nem hozható létre aktív FTP kapcsolat.
241.
Filename contains invalid characters.
2009-09-21
A fájlnév érvénytelen karaktereket tartalmaz.
242.
The FTP server is busy. Try again later
2009-09-21
Az FTP kiszolgáló foglalt. Próbálja újra később.
249.
Unsupported network protocol
2009-09-21
Nem támogatott hálózati protokoll
266.
Can't find metadata file %s
2009-09-21
A(z) %s metaadatfájl nem található
267.
Unable to set metadata key
2009-09-21
A metaadatkulcs nem állítható be
268.
Unable to unset metadata key
2009-09-21
A metaadatkulcs nem törölhető
269.
Unable to remove metadata keys
2009-09-21
A metaadatkulcsok nem távolíthatók el
270.
Unable to move metadata keys
2009-09-21
A metaadatkulcsok nem helyezhetők át
271.
GVFS Metadata Daemon
2009-09-21
GVFS metaadatdémon
272.
Metadata daemon for GVFS
2009-09-21
A GVFS metaadatdémona
273.
GVfs GDU Volume Monitor
2009-09-21
GVfs GDU kötetfigyelő
275.
Unnamed Drive (%s)
2009-09-21
Névtelen meghajtó (%s)
276.
Unnamed Drive
2009-09-21
Névtelen meghajtó
278.
Start drive in degraded mode? Starting a drive in degraded mode means that the drive is no longer tolerant to failures. Data on the drive may be irrevocably lost if a component fails.
2009-09-21
Elindítja a meghajtót leromlott módban? A meghajtó leromlott módban indítása azt jelenti, hogy az már nem viseli el a meghibásodásokat. A meghajtón található adatok visszavonhatatlanul elveszhetnek, ha egy összetevő meghibásodik.