Translations by Willy André Bergstrøm

Willy André Bergstrøm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
~
Transformed JPEG has zero width or height.
2007-12-02
Omforma JPEG har ingen breidde eller høgd.
~
Failure reading GIF: %s
2007-11-19
Kunne ikkje lesa GIF: %s
~
Failed to open '%s' for writing: %s
2007-11-19
Kunne ikkje opna «%s» for skriving: %s
~
Failed to load image '%s': %s
2007-11-19
Kunne ikkje lasta biletet «%s»: %s
~
Failed to read from temporary file
2007-11-19
Kunne ikkje lesa frå mellombels fil
~
Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file
2007-11-19
Kunne ikkje lasta animasjonen «%s». Årsaka er ikkje kjend, men gjeld truleg ei øydelagd animasjonsfil
~
Couldn't recognize the image file format for file '%s'
2007-11-19
Kunne ikkje kjenna att biletefilformatet på fila «%s»
~
Cannot allocate memory for IOBuffer struct
2006-09-05
Kan ikkje setja av minne til IOBuffer-struct
3.
Program class as used by the window manager
2007-11-19
Programklasse brukt av vindaugehandsamaren
82.
Invalid root element: '%s'
2007-11-19
Ugyldig rotelement: «%s»
83.
Unhandled tag: '%s'
2007-11-19
Uhåndtert tag «%s»
153.
Search
2007-11-19
Søk
154.
Recently Used
2007-11-19
Sist brukt
188.
Yesterday at %H:%M
2007-11-19
I går kl. %H.%M
195.
Could not start the search process
2007-11-19
Kunne ikkje starta søkeprosessen
196.
The program was not able to create a connection to the indexer daemon. Please make sure it is running.
2007-11-19
Programmet kunne ikkje oppretta ei tilkobling til indekseringstenesta. Sjekk at denne køyrer.
197.
Could not send the search request
2007-11-19
Kunne ikkje senda søkeforespørselen
208.
Error creating folder '%s': %s
2007-11-19
Feil under oppretting av mappe «%s»: %s
251.
Failed to load icon
2007-11-19
Feil under lasting av ikon
308.
Not a valid page setup file
2007-11-19
Ugyldig sideoppsettfil
317.
Up Path
2007-11-19
Opp sti
318.
Down Path
2007-11-19
Ned sti
319.
File System Root
2007-11-19
Filsystemrot
323.
%s job #%d
2007-11-19
%s jobb #%d
364.
Specify one or more page ranges, e.g. 1-3,7,11
2007-11-19
Oppgi eit eller fleire sideområde, t.d. 1-3,7,11
386.
Pages per _side:
2007-11-19
Ark per _side:
427.
Untitled filter
2007-11-19
Filter utan tittel
574.
Volume
2007-11-19
Lydstyrke
581.
Muted
2007-11-19
Dempa
582.
Full Volume
2007-11-19
Fullt volum
751.
Failed to write folder index
2007-11-19
Kunne ikkje skrive mappeindeks
755.
The generated cache was invalid.
2007-11-19
Ugyldig generert buffer.
760.
Overwrite an existing cache, even if up to date
2007-11-19
Skriv over ein eksisterande buffer, sjølv om den er oppdatert
765.
Validate existing icon cache
2007-11-19
Valider eksisterande ikonbuffer
767.
Not a valid icon cache: %s
2007-11-19
Ugyldig ikonbuffer: %s
775.
Multipress
2007-11-19
Multipress
862.
test-output.%s
2007-11-19
testutskrift.%s
863.
Print to Test Printer
2007-11-19
Skriv ut til testskrivar
865.
Failed to open file '%s': %s
2007-11-19
Kunne ikkje opna fila «%s»: %s
866.
Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file
2007-11-19
Kunne ikkje lasta biletet «%s». Årsaka er ikkje kjend, men gjeld truleg ei øydelagd biletfil