Translations by Åsmund Steen Skjæveland

Åsmund Steen Skjæveland has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

551580 of 580 results
814.
Output Tray
2008-03-12
Utskuff
820.
Auto Select
2006-09-19
Vel automatisk
827.
Urgent
2006-09-19
Hastar
828.
High
2006-09-19
Høg
829.
Medium
2006-09-19
Middels
830.
Low
2006-09-19
Låg
831.
Pages per Sheet
2009-02-04
Sider per ark
832.
Job Priority
2009-02-04
Jobbprioritet
833.
Billing Info
2009-02-04
Faktureringsinformasjon
836.
Confidential
2009-02-04
Konfidensielt
2008-03-12
Konfidensiell
837.
Secret
2006-09-19
Hemmeleg
839.
Top Secret
2006-09-19
Topphemmeleg
841.
Before
2009-02-04
Før
842.
After
2009-02-04
Etter
843.
Print at
2009-02-04
Tidspunkt å skriva ut
844.
Print at time
2009-02-04
Skriv ut klokka
845.
Custom %sx%s
2009-02-04
Sjølvvald %s·%s
847.
Print to File
2009-02-04
Skriv til fil
848.
PDF
2006-09-19
PDF
851.
Pages per _sheet:
2008-03-12
_Sider per ark:
852.
File
2006-09-19
Fil
854.
Print to LPR
2009-02-04
Skriv til LPR
2008-03-12
Skriv ut til LPR
855.
Pages Per Sheet
2006-09-19
Sider per ark
856.
Command Line
2006-09-19
Kommandolinje
863.
Print to Test Printer
2009-02-04
Skriv til testskrivar
864.
Could not get information for file '%s': %s
2009-02-04
Klarte ikkje henta informasjon om fila «%s»: %s
865.
Failed to open file '%s': %s
2008-03-12
Klarte ikkje å opna fila «%s»: %s
866.
Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file
2008-03-12
Klarte ikkje å lasta biletet «%s». Årsaken er ukjent, men truleg ei øydelagt biletefil