Translations by Åsmund Steen Skjæveland

Åsmund Steen Skjæveland has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 580 results
~
Could not create stream: %s
2009-02-04
Klarte ikkje oppretta straum: %s
~
Gdk debugging flags to set
2009-02-04
Feilsøkingsflagg som skal setjast for Gdk
~
Couldn't load metafile
2009-02-04
Klarte ikkje lasta metafil
~
Unsupported image format for GDI+
2009-02-04
Ikkje støtta bileteformat for GDI+
~
Could not allocate memory: %s
2009-02-04
Klarte ikkje setja av minne: %s
~
Printer '%s' is currently off-line.
2009-02-04
Skrivaren «%s» er fråkopla.
~
Could not seek stream: %s
2009-02-04
Klarte ikkje søka i straum: %s
~
The WMF image format
2009-02-04
WMF-bileteformatet
~
The EMF image format
2009-02-04
Bileteformatet EMF
~
Printer '%s' may not be connected.
2009-02-04
Skrivaren «%s» er kanskje ikkje kopla til.
~
Couldn't save
2009-02-04
Klarte ikkje lagra
~
Couldn't load bitmap
2009-02-04
Klarte ikkje lasta punktbilete
~
Could not read from stream: %s
2009-02-04
Klarte ikkje lesa frå straum: %s
~
Gdk debugging flags to unset
2009-02-04
Feilsøkingsflagg for Gdk som skal fjernast
~
<%s> element has invalid id "%s"
2009-02-04
Elementet <%s> har ugyldig id «%s»
~
Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file
2008-03-12
Klarte ikkje å lasta animasjonen «%s». Årsaken er ukjent, men truleg ei øydelagt animasjonsfil
~
Not enough memory to composite a frame in GIF file
2008-03-12
Ikkje nok minne til å setja saman ei ramme i GIF-fila
~
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed.
2008-03-12
JPEG-kvalitet må vera eit tal mellom 0 og 100. Verdien «%d» er ikkje tillate.
~
Failure reading GIF: %s
2008-03-12
Klarte ikkje å lesa GIF: %s
~
Failed to open '%s' for writing: %s
2008-03-12
Klarte ikkje å opna «%s» for å skriva: %s
~
Failed to read from temporary file
2008-03-12
Klarte ikkje å lesa frå mellombels fil
~
Failed to load image '%s': %s
2008-03-12
Klarte ikkje å lasta biletet «%s»: %s
~
Couldn't recognize the image file format for file '%s'
2008-03-12
Klarte ikkje å kjenna att biletefilformatet på fila «%s»
~
Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding.
2006-09-09
Verdien til PNG-tekstbiten %s kan ikkje konverterast til kodinga ISO-8859-1.
~
Gdk debugging flags to unset
2006-09-09
Gdk-feilsøkingsflagg å nullstilla
~
Gdk debugging flags to set
2006-09-09
Gdk-feilsøkingsflagg å setja
~
Cannot allocate TGA header memory
2006-09-09
Kan ikkje setja av minne til TGA-hovudminne
~
PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not be parsed.
2006-09-09
PNG-komprimering må vera eit tal mellom 0 og 9. Klarte ikkje å tolka verdien «%s».
~
Not enough memory to composite a frame in GIF file
2006-09-09
Ikkje nok minne til å setja saman eit delbilete i GIF-fila
~
Topdown BMP images cannot be compressed
2006-09-09
Topp-til-botn-BMP-bilete kan ikkje komprimerast
1.
Error parsing option --gdk-debug
2009-02-04
Feil ved tolking av val: --gdk-debug
2.
Error parsing option --gdk-no-debug
2009-02-04
Feil ved tolking av val: --gdk-no-debug
3.
Program class as used by the window manager
2009-02-04
Programklasse som vet brukt av vindaugehandsamaren
5.
Program name as used by the window manager
2009-02-04
Programnamn som vert brukt av vindaugehandsamaren
2006-09-09
Programnamn, brukt av vindaugehandsamaren
7.
X display to use
2009-02-04
X-display som skal brukast
8.
DISPLAY
2009-02-04
DISPLAY
14.
BackSpace
2009-02-04
Rettetast
15.
Tab
2009-02-04
Tab
16.
Return
2009-02-04
Enter
17.
Pause
2009-02-04
Pause
18.
Scroll_Lock
2009-02-04
Scroll_Lock
19.
Sys_Req
2009-02-04
Sys_Req
20.
Escape
2009-02-04
Escape
21.
Multi_key
2009-02-04
Multi_key
22.
Home
2009-02-04
Home
23.
Left
2009-02-04
Pil venstre
24.
Up
2009-02-04
Pil opp
25.
Right
2009-02-04
Pil høgre
26.
Down
2009-02-04
Pil ned