Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
16 of 6 results
61.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode.
Om handlingen ses på som viktig. Når verdien er sann («TRUE»), viser proxy-er for verktøylinjeoppføringene tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-01-18
In upstream:
Om handlingen ses på som viktig. Når denne er satt til TRUE viser proxyer for verktøylinjeoppføringene tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Om handlinga vert rekna for viktig. Når TRUE, vil toolitem-proxiar for denne handlingar visa tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus.
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-20
Om handlinga vert rekna for viktig. Når TRUE vil toolitem-proxiar for denne handlingar visa tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus.
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Om handlinga vert rekna for viktig. Når TRUE, vil verktøylinjeplassane til denne handlinga visa tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus.
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-09-09
Located in gtk/gtkaction.c:364
63.
When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden.
Når verdien er sann («TRUE»), skjules tomme meny-mellomtjenere for denne handlingen.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-01-18
In upstream:
Når TRUE vil tomme menyproxyer for denne handlingen skjules.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Når denne er TRUE, vert tomme menyplassar for denne handlinga gøymte.
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-20
Når denne er sann, er tomme menymellommenn for denne handlinga gøymte.
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Når denne er TRUE vert tomme menyplassar for denne handlinga gøymte.
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-09-09
Located in gtk/gtkaction.c:373
451.
A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-off
En tittel som skal vises av vindusbehandleren når denne menyen er avrevet
Translated by A on 2011-05-16
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-05-18
In upstream:
En tittel som skal vises av vindushåndtereren når denne menyen er avrevet
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-12
Suggestions:
Ein tittel som kan visast av vindaugehandsamaren når sprettoppvindauget er rive av
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Located in gtk/gtkcombobox.c:865
787.
A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-off
En tittel som skal vises av vindusbehandleren når denne menyen er avrevet
Translated by A on 2011-05-16
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-05-18
In upstream:
En tittel som skal vises av vindushåndtereren når denne menyen er avrevet
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Ein tittel som kan visast av vindaugshandsamaren når denne menyen er riven av
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-17
Located in gtk/gtkmenu.c:561
1480.
Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode
Om verktøylinjeoppføringa skal ses på som viktig. Hvis verdien er sann («TRUE»), får verktøylinjeknapper tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-01-18
In upstream:
Om verktøylinjeoppføringen ses på som viktig. Hvis TRUE vil knapper på verktøylinjen ha tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Om verktøylinjeoppføringa vert rekna som viktig. Når denne er sann, vil verktøylinjeknappane visa tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-17
Located in gtk/gtktoolitem.c:207
1704.
Whether the window should be decorated by the window manager
Om vinduet skal dekoreres av vindusbehandleren
Translated by A on 2011-05-16
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-05-18
In upstream:
Om vinduet skal dekoreres av vindushåndtereren
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Om vindauget skal pyntast av vindaugshandsamaren
Norwegian Nynorsk gtk-properties in Ubuntu Maverick package "gtk+2.0" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-17
Located in gtk/gtkwindow.c:736
16 of 6 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: A, Halvor Lyche Strandvoll, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bøhn Grytemark, Terance Edward Sola, Terje Andre Arnøy, Åka Sikrom.