Translations by Sebastien Bacher

Sebastien Bacher has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
~
The number of bytes between the start of a row and the start of the next row
2009-03-16
Baitide arv rea ja järgmise rea alguse vahel
~
The number of bits per sample
2009-03-16
Näidise bittide arv
~
The number of columns of the pixbuf
2009-03-16
Pixbuf'i tulpade arv
~
The number of rows of the pixbuf
2009-03-16
Pixbuf'i veergude arv
~
A pointer to the pixel data of the pixbuf
2009-03-16
Viit pixbuf'i piksliandmetele
~
The number of samples per pixel
2009-03-16
Näidiste arv piksli kohta
~
The colorspace in which the samples are interpreted
2009-03-16
Värviruum, milles näidiseid tõlgendatakse
~
Has Alpha
2009-03-16
Alfa väärtusega
~
Whether the pixbuf has an alpha channel
2009-03-16
Kas pixbuf'il on alfakanal
~
Bits per Sample
2009-03-16
Bitte näidise kohta
7.
Font resolution
2009-03-16
Fondi eraldusvõime
8.
The resolution for fonts on the screen
2009-03-16
Ekraanifontide eraldusvõime
38.
Accelerator Widget
2010-02-13
Kiirklahvide vidin
39.
The widget to be monitored for accelerator changes
2010-02-13
Vidin kiirklahvide muutumiste jälgimiseks
95.
Horizontal scale
2009-03-16
Rõhtskaala
96.
If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all
2009-03-16
Kui vaba horisontaalruumi on rohkem, kui lapsobjekti jaoks vaja, siis kui palju sellest kasutab lapsobjeks. 0.0 tähendab et mitte midagi, 1.0 tähendab kõike.
97.
Vertical scale
2009-03-16
Püstskaala
98.
If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all
2009-03-16
Kui vaba vertikaalruumi on rohkem, kui lapsobjekt vajab, siis kui palju sellest kasutab lapsobjekt. 0.0 tähendab et mitte midagi, 1.0 tähendab kõike.
117.
Ratio
2009-03-16
Külgede suhe
118.
Aspect ratio if obey_child is FALSE
2009-03-16
Külgede suhe, kui "Lapsobjekti järgi" (obey_child) väärtuseks on väär.
119.
Obey child
2009-03-16
Lapsobjekti järgi
253.
Accelerator modifiers
2010-02-13
Kiirklahvide muuteklahvid
254.
The modifier mask of the accelerator
2010-02-13
Kiirklahvide muuteklahvi mask
257.
Accelerator Mode
2010-02-13
Kiirklahvide režiim
258.
The type of accelerators
2010-02-13
Kiirklahvide liik
421.
The OK button of the dialog.
2009-03-16
Teatedialoogi nupp Olgu.
422.
Cancel Button
2009-03-16
Loobumise nupp
423.
The cancel button of the dialog.
2009-03-16
Teatedialoogi nupp Loobu.
517.
Text length
2009-03-16
Teksti pikkus
519.
Invisible char set
2009-03-16
Nähtamatu märk määratud
568.
State Hint
2009-03-16
Olekusvihje
865.
Parent
2009-03-16
Vanem
866.
The parent window
2009-03-16
Ülemine aken
1306.
Whether this tray icon has a tooltip
2009-03-16
Kas sellele süsteemisalve ikoonile näidatakse vihjet või mitte
1310.
The contents of the tooltip for this tray icon
2009-03-16
Sellele süsteemisalve ikoonile näidatava vihje sisu