Translations by Priit Laes

Priit Laes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
5.
Font options
2006-09-14
Kirjatüübi valikud
6.
The default font options for the screen
2006-09-14
Vaikimisi kasutatava kirjatüübi valikud ekraani jaoks
48.
Stock Icon
2006-09-14
Rühmaikoon
54.
Visible when horizontal
2006-09-14
Nähtav kui horisontaalne
56.
Visible when overflown
2006-09-14
Nähtav kui ülejooksev
58.
Visible when vertical
2006-09-14
Nähtav kui vertikaalne
99.
Top Padding
2006-09-14
Ülemine polsterdus
100.
The padding to insert at the top of the widget.
2006-09-14
Vidina ülaosale lisatav polsterdus.
101.
Bottom Padding
2006-09-14
Alumine polsterdus
102.
The padding to insert at the bottom of the widget.
2006-09-14
Vidina alaosale lisatav polsterdus.
103.
Left Padding
2006-09-14
Vasakpoolne polsterdus
104.
The padding to insert at the left of the widget.
2006-09-14
Vidina vasakule poole lisatav polsterdus.
105.
Right Padding
2006-09-14
Parempoolne polsterdus
106.
The padding to insert at the right of the widget.
2006-09-14
Vidina paremale poole lisatav polsterdus.
107.
Arrow direction
2006-09-14
Noole suund
108.
The direction the arrow should point
2006-09-14
Suund kuhu nooleots näitab
155.
Padding
2006-09-14
Polsterdus
156.
Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels
2006-09-14
Lisavahe mis läheb lapsvidina ja tema naabrite vahele, pikslites
251.
Accelerator key
2006-09-14
Kiirklahv
252.
The keyval of the accelerator
2006-09-14
Kiirklahvi väärtus
255.
Accelerator keycode
2006-09-14
Kiirklahvi kood
256.
The hardware keycode of the accelerator
2006-09-14
Kiirklahvi raudvaraline klahvikood
342.
Width In Characters
2006-09-14
Laius märkides
343.
The desired width of the label, in characters
2006-09-14
Sildi soovitud laius märkides
760.
Single Line Mode
2006-09-14
Üherealine režiim
761.
Whether the label is in single line mode
2006-09-14
Kas silt on üherealises režiimis või mitte
798.
Vertical Offset
2006-09-14
Vertikaalne nihe
799.
When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset vertically
2006-09-14
Kui menüü on alammenüü, siis määrab see asukoha vertikaalse nihke pikslites
800.
Horizontal Offset
2006-09-14
Horisontaalne nihe
801.
When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset horizontally
2006-09-14
Kui menüü on alammenüü, siis määrab see asukoha hosirontaalse nihke pikslites
802.
Double Arrows
2006-09-14
Topeltnooled
889.
Group ID
2006-09-14
Grupi ID
1050.
The current value
2006-09-14
Hetkväärtus
1224.
Enable Animations
2006-09-14
Animatsioonide lubamine
1298.
The size of the icon
2006-09-14
Ikooni suurus
1300.
Blinking
2006-09-14
Vilkumine
1301.
Whether or not the status icon is blinking
2006-09-14
Kas olekuikoon vilgub või mitte
1302.
Whether or not the status icon is visible
2006-09-14
Kas olekuikoon on nähtav või mitte
1304.
The orientation of the tray
2006-09-14
Salve suund
1346.
Cursor position
2006-09-14
Kursori asukoht
1355.
Tag name
2006-09-14
Sildi nimi
1356.
Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags
2006-09-14
Sildile viitamiseks kasutatav nimi. NULL tähendab anonüümset silti
1454.
Size of icons in this toolbar
2006-09-14
Ikoonide suurus sellel tööriistaribal
1455.
Icon size set
2006-09-14
Ikooni suurus määratud
1456.
Whether the icon-size property has been set
2006-09-14
Kas ikooni suuruse omadus on määratud või mitte
1476.
Icon widget
2006-09-14
Ikoonividin
1477.
Icon widget to display in the item
2006-09-14
Ikoonividin kirje kuvamiseks
1505.
Horizontal Adjustment for the widget
2006-09-14
Vidina horisontaalne suund
1506.
Vertical Adjustment for the widget
2006-09-14
Vidina vertikaalne suund
1646.
Unvisited Link Color
2006-09-14
Külastamata viida värvus