Translations by Ivar Smolin

Ivar Smolin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 784 results
~
Loop
2009-08-12
Korduv
~
Whether the animation should loop when it reaches the end
2009-08-12
Kas animatsioonid peavad lõppedes uuesti alustama või mitte
~
How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, edge, start and end
2007-09-19
Kuidas nupud kastis asetsevad. Võimalikud väärtused on vaikimisi, kõrvuti, serval, alguses ja lõpus
~
Pixels
2007-03-15
Piksleid
~
Colorspace
2006-03-17
Värviruum
~
Number of Channels
2006-03-17
Kanalite arv
1.
Default Display
2007-03-15
Vaikimisi kuva
2.
The default display for GDK
2007-03-15
GDK vaikimisi kuva
3.
Screen
2006-03-17
Ekraan
4.
the GdkScreen for the renderer
2007-03-15
Renderdaja GdkScreen
10.
Program name
2006-03-17
Programmi nimi
11.
The name of the program. If this is not set, it defaults to g_get_application_name()
2007-03-15
Programmi nimi. Kui seda pole määratud, siis vaikimisi on g_get_application_name()
12.
Program version
2006-03-17
Programmi versioon
13.
The version of the program
2006-03-17
Programmi versioon
14.
Copyright string
2006-03-17
Autoriõiguste string
15.
Copyright information for the program
2007-03-15
Programmi kohta kehtivate autoriõiguste andmed
16.
Comments string
2006-03-17
Kommentaaristring
17.
Comments about the program
2006-03-17
Programmi kohta käivad kommentaarid
18.
Website URL
2006-03-17
Veebisaidi URL
19.
The URL for the link to the website of the program
2006-03-17
Programmi veebisaidi URL
20.
Website label
2007-03-15
Veebisaidi silt
21.
The label for the link to the website of the program. If this is not set, it defaults to the URL
2007-03-15
Programmi veebisaidi URL-i silt. Kui seda pole määratud, siis vaikimis on selleks URL ise
22.
Authors
2006-03-17
Autorid
23.
List of authors of the program
2006-03-17
Programmi autorite nimekiri
24.
Documenters
2006-03-17
Dokumenteerijad
25.
List of people documenting the program
2006-03-17
Programmi dokumenteerijate nimekiri
26.
Artists
2006-03-17
Kunstnikud
27.
List of people who have contributed artwork to the program
2007-03-15
Programmile kunstiloomingu teinud autorite nimekiri
28.
Translator credits
2006-03-17
Tõlkijad
29.
Credits to the translators. This string should be marked as translatable
2006-03-17
Tõlkijate nimekiri. See string peaks olema märgitud tõlgitavaks
30.
Logo
2006-03-17
Logo
31.
A logo for the about box. If this is not set, it defaults to gtk_window_get_default_icon_list()
2007-03-15
Programmi andmete kasti logo. Kui seda pole määratud, siis vaikimisi on selleks gtk_window_get_default_icon_list()
32.
Logo Icon Name
2006-03-17
Logoikooni nimi
33.
A named icon to use as the logo for the about box.
2006-03-17
Nimeline ikoon, mida kasutatakse programmi andmete kastis.
34.
Wrap license
2007-03-15
Litsensiridade murdmine
35.
Whether to wrap the license text.
2007-03-15
Kas litsentsi tekstu murtakse või mitte.
38.
Accelerator Widget
2007-03-15
Kiirendi vidin
39.
The widget to be monitored for accelerator changes
2007-03-15
Vidin kiirendite muutumiste jälgimiseks
40.
Name
2006-03-17
Nimi
41.
A unique name for the action.
2006-03-17
Toimingu unikaalne nimi
42.
Label
2006-03-17
Silt
43.
The label used for menu items and buttons that activate this action.
2007-03-15
Selle toimingu aktiveerivatel menüükirjetel ja nuppudel kasutatav silt.
44.
Short label
2006-03-17
Lühike silt
45.
A shorter label that may be used on toolbar buttons.
2007-03-15
Tööriistariba nuppudel kasutatav lühike silt.
46.
Tooltip
2007-03-15
Vihje
47.
A tooltip for this action.
2007-03-15
Selle toimingu kohta käiv vihje.
52.
Icon Name
2006-03-17
Ikooni nimi
53.
The name of the icon from the icon theme
2007-06-13
Ikooniteemas olev ikooni nimi
59.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
2007-03-15
Kas tööriistariba kirje on riba püstise suuna korral nähtav.
60.
Is important
2006-03-17
On tähtis