Translations by Tomi Juntunen

Tomi Juntunen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
70.
GParted Details
2009-10-11
GPartedin tiedot
76.
N/A
2009-10-11
Ei saatavilla
87.
This chart shows the actions supported on file systems.
2009-10-11
Tämä kaava näyttää tiedostojärjestelmissä tuetut toiminnot
88.
Not all actions are available on all file systems, in part due to the nature of file systems and limitations in the required software.
2009-10-11
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikille tiedostojärjestelmille. Tämä johtuu osittain tiedostojärjestelmien luonteesta ja tarvittavien ohjelmistojen rajoituksista.
92.
Rescan For Supported Actions
2009-10-11
Etsi uudelleen tuettuja toimintoja varten
98.
Scanning %1
2009-10-11
Skannataan %1
99.
Confirming %1
2009-10-11
Varmennetaan %1
102.
Searching %1 partitions
2009-10-11
Etsitään osioita levystä %1
117.
The following list of software packages is required for %1 file system support: %2.
2010-11-05
Seuraavat ohjelmistopaketit tarvitaan %1 -tiedostojärjestelmän tueksi: %2.
128.
rollback last change to the partition table
2009-10-11
peru viimeisin osiotaululle tehty toimenpide
129.
move file system to the left
2009-10-11
siirrä tiedostojärjestelmä vasemmalle
130.
move file system to the right
2009-10-11
siirrä tiedostojärjestelmä oikealle
131.
move file system
2009-10-11
siirrä tiedostojärjestelmää
132.
new and old file system have the same position. Hence skipping this operation
2010-11-05
Uudella ja vanhalla tiedostojärjestelmällä on sama sijainti. Tämä toiminto jätetään suorittamatta.
145.
new and old partition have the same size and position. Hence skipping this operation
2010-11-05
Uudella ja vanhalla osiolla on sama koko ja sijainti. Tämä toiminto jätetään suorittamatta.
152.
shrink file system
2009-10-11
pienennä tiedostojärjestelmää
153.
grow file system
2009-10-11
laajenna tiedostojärjestelmää
154.
resize file system
2009-10-11
muuta tiedostojärjestelmän kokoa
156.
grow file system to fill the partition
2009-10-11
laajenna tiedostojärjestelmä täyttämään osio
157.
growing is not available for this file system
2009-10-11
laajentaminen ei ole mahdollista tälle tiedostojärjestelmälle
158.
the destination is smaller than the source partition
2009-10-11
kohde on lähdeosiota pienempi
159.
copy file system of %1 to %2
2009-10-11
kopioi tiedostojärjelmä lähteestä %1 kohteeseen %2
160.
perform read-only test
2009-10-11
suorita kirjoitussuojattu koe
2009-10-11
suorita vain-luku -koe
2009-10-11
suorita koe vain lukuoikeuksin
170.
check file system on %1 for errors and (if possible) fix them
2009-10-11
tarkasta tiedostojärjestelmä %1 virheiden varalta ja korjaa ne, jos mahdollista
171.
checking is not available for this file system
2009-10-11
tarkastaminen ei ole saatavilla tälle tiedostojärjestelmälle
172.
set partition type on %1
2009-10-11
aseta %1:lle osiotyyppi
173.
new partition type: %1
2009-10-11
uusi osiotyyppi: %1
300.
A %1 file system requires a partition of at least %2.
2009-10-11
%1-tiedostojärjestelmä vaatii osion joka on vähintään %2.
301.
A partition with a %1 file system has a maximum size of %2.
2009-10-11
%1-tiedostojärjestelmää käyttävän osion enimmäiskoko on %2.
302.
The partition could not be unmounted from the following mount points:
2009-10-11
Osiota ei voitu irrottaa seuraavista liitoskohdista:
303.
Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are advised to unmount them manually.
2009-10-11
On todennäköistä, että toisia osioita on myös liitetty näihin liitoskohtiin. On suositeltua irrottaa ne manuaalisesti.
316.
Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA.
2009-10-11
Osioiden muokkaus voi johtaa TIEDOSTOJEN KATOAMISEEN.
317.
You are advised to backup your data before proceeding.
2009-10-11
On suositeltua ottaa varmuuskopio tiedostoistasi ennen jatkamista.
318.
Apply operations to device
2009-10-11
Suorita toimenpiteet laitteelle
319.
create temporary mount point (%1)
2009-10-11
luo tilapäinen liitoskohta (%1)
323.
remove temporary mount point (%1)
2009-10-11
poista tilapäinen liitoskohta (%1)
328.
grow mounted file system
2009-10-11
laajenna liitetty tiedostojärjestelmä.
329.
copy file system
2009-10-11
kopioi tiedostojärjestelmä