Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.

These translations are shared with go-home-applet trunk series template go-home-applet.

14 of 4 results
1.
Go Home
ހޯމް އަށް ދޭ
Translated and reviewed by Kaainaath on 2010-01-19
Located in ../data/GNOME_GoHome.server.in.in.h:1 ../src/applet.c:447 ../src/applet.c:448
2.
Icon to display
ދެއްކުމަށްހުރި އައިކަންތައް
Translated by Jinappe' on 2009-12-13
Reviewed by Jinappe' on 2010-01-13
Located in ../data/go-home-applet.schemas.in.h:1
3.
Click here to hide all windows and show the home screen
ހުރިހާ ވިންޑޯތައް ފޮރުވުމަށްފަހު ހޯމް ސްކްރީން ހޯދުމަށް މިތަނަށް ޕިއްތާލާ
Translated by Jinappe' on 2009-12-13
Reviewed by Jinappe' on 2010-01-13
Located in ../src/applet.c:340
4.
Go home, show the home window.
ހޯމް އަށްދޭ، ހޯމް ވިންޑޯ ދައްކާ.
Translated and reviewed by Kaainaath on 2010-01-19
Located in ../src/applet.c:273
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jinappe', Kaainaath.