Translations by Felipe Gil Castiñeira

Felipe Gil Castiñeira has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
2.
Adjusts laptop panel brightness.
2007-03-24
Axusta o brillo da pantalla do portátil.
4.
Cannot get laptop panel brightness
2007-03-24
Non se puido obter o panel para o axuste do brillo do portátil
2007-03-24
Non se puido obter o panel para o axuste do brillo do portátil
2007-03-24
Non se puido obter o panel para o axuste do brillo do portátil
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
2007-03-24
Copyright © 2006 Benjamin Canou
2007-03-24
Copyright © 2006 Benjamin Canou
2007-03-24
Copyright © 2006 Benjamin Canou
16.
Allows user to inhibit automatic power saving.
2007-03-24
Permítelle ao usuario a inhibición temporal do aforro de enerxía automático.
17.
Automatic sleep inhibited
2007-03-24
Inhibiuse a suspensión automática do sistema
18.
Automatic sleep enabled
2007-03-24
Activouse a suspensión automática do sistema
20.
Copyright © 2006-2007 Richard Hughes
2007-03-24
Copyright © 2006-2007 Richard Hughes
2007-03-24
Copyright © 2006-2007 Richard Hughes
2007-03-24
Copyright © 2006-2007 Richard Hughes
57.
If we should show the recalled battery warning for a broken battery
2007-03-24
Se se debe mostrar o aviso de retirada do mercado da batería se esta é defectuosa
2007-03-24
Se se debe mostrar o aviso de retirada do mercado da batería se esta é defectuosa
2007-03-24
Se se debe mostrar o aviso de retirada do mercado da batería se esta é defectuosa
58.
If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set this to false only if you know your battery is okay.
2007-03-24
Se se debe mostrar o aviso de retirada do mercado da batería se esta é defectuosa. Marque FALSO só se está seguro de que a súa batería non é defectuosa.
2007-03-24
Se se debe mostrar o aviso de retirada do mercado da batería se esta é defectuosa. Marque FALSO só se está seguro de que a súa batería non é defectuosa.
2007-03-24
Se se debe mostrar o aviso de retirada do mercado da batería se esta é defectuosa. Marque FALSO só se está seguro de que a súa batería non é defectuosa.
59.
LCD brightness when on AC
2006-07-01
Brillo do LCD cando funcione con CA
62.
Laptop lid close action when on AC
2006-07-01
Acción ao pechar a tapa do portátil cando funcione coa CA
80.
Sleep timeout computer when on AC
2006-07-01
Tempo para adormece-lo computador mentres estea conectado a CA
83.
Sleep timeout display when on AC
2006-07-01
Tempo para adormece-la pantalla mentres estea conectado a CA
146.
Whether we should show the events in the statistics window.
2007-03-24
Mostrar ou non os eventos na fiestra de estatísticas.
2007-03-24
Mostrar ou non os eventos na fiestra de estatísticas.
2007-03-24
Mostrar ou non os eventos na fiestra de estatísticas.
149.
Configure power management
2006-10-06
Configurar a xestión da enerxía
2006-10-06
Configurar a xestión da enerxía
2006-10-06
Configurar a xestión da enerxía
2006-10-06
Configurar a xestión da enerxía