Translations by Petr Pulc

Petr Pulc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
~
%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)
2009-09-21
Zbývá %s provozu na záložní zdroj (%.1f%%)
~
Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)
2009-09-21
Zbývá přibližně <b>%s</b> (%.1f%%)
~
%s of battery power remaining (%.1f%%)
2009-09-21
Zbývá %s provozu na baterie (%.1f%%)
~
Your computer failed to hibernate.
2009-09-21
Váš počítač se nepodařilo uspat na disk.
~
Your computer failed to suspend.
2009-09-21
Váš počítač se nepodařilo uspat do paměti.
78.
Seconds of inactivity to spin down when on AC
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disku při napájení ze sítě
79.
Seconds of inactivity to spin down when on battery
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disku při napájení z baterie
81.
Sleep timeout computer when on UPS
2009-09-21
Čas pro uspání počítače při napájení ze záložního zdroje
84.
Sleep timeout display when on UPS
2009-09-21
Čas pro uspání displeje při napájení ze záložního zdroje
87.
The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values are "standby", "suspend" and "off".
2009-09-21
Metoda DPMS mazání obrazovky při napájení ze sítě. Možné hodnoty jsou "standby", "suspend" a "off".
88.
The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible values are "standby", "suspend" and "off".
2009-09-21
Metoda DPMS mazání obrazovky při napájení z baterie. Možné hodnoty jsou "standby", "suspend" a "off".
89.
The URI to show to the user on sleep failure
2009-09-21
Adresa URI, která se zobrazí uživateli při chybě
100.
The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before it goes to sleep.
2009-09-21
Doba prodlevy v sekundách před tím, než se počítač pokusí přejít do režimu spánku, je-li napájen ze záložního zdroje.
101.
The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before the display goes to sleep.
2009-09-21
Doba prodlevy v sekundách před tím, než se displej pokusí přejít do režimu spánku, je-li počítač napájen ze záložního zdroje.
114.
The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power.
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disků při napájení ze sítě.
115.
The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery power.
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disků při napájení z baterie.
131.
When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. Leave this blank if the button should not be shown.
2009-09-21
Pokud se nezdaří uspání počítače, lze uživateli zobrazit tlačítko pro řešení situace. Pokud jej nechcete zobrazovat, nechte pole prázdné.
159.
Processor wakeups per second:
2009-09-21
Počet probuzení procesoru za sekundu:
162.
There is no data to display.
2009-09-21
Žádná data k zobrazení
163.
Use smoothed line
2009-09-21
Použít vyhlazenou křivku
183.
Sp_in down hard disks when possible
2009-09-21
Uspat pevné _disky, když je to možné
234.
Resumed
2009-09-21
Obnovený
241.
Visit help page
2009-09-21
Navštívit stránku nápovědy
258.
Battery low
2009-09-21
Nízký stav baterie
309.
Rate
2009-09-21
Stupeň
310.
Charge
2009-09-21
Nabíjení
320.
Charge accuracy
2009-09-21
Přesnost nabíjení
321.
Discharge accuracy
2009-09-21
Přesnost vybíjení
340.
Supply
2009-09-21
Napájení
341.
%d second
%d seconds
2009-09-21
%d sekunda
%d sekundy
%d sekund
343.
Present
2009-09-21
Současný
344.
Rechargeable
2009-09-21
Dobíjitelný
358.
Interprocessor interrupt
2009-09-21
Přerušení mezi procesy
365.
Timer %s
2009-09-21
Časovač %s
366.
Sleep %s
2009-09-21
Uspat %s
368.
Wait %s
2009-09-21
Čekat %s
372.
Wakeup %s
2009-09-21
Probudit %s
378.
Processor Wakeups
2009-09-21
Probuzení procesoru
381.
Cell charge
2009-09-21
Nabití baterie
383.
Correction factor
2009-09-21
Korekční faktor
390.
Battery is fully charged. Provides %s laptop runtime
2009-09-21
Baterie je plně nabitá. Umožňuje %s provozu
391.
%s is fully charged
2009-09-21
%s je plně nabitá
401.
%s waiting to discharge (%.1f%%)
2009-09-21
%s do vybití (%.1f%%)
403.
%s waiting to charge (%.1f%%)
2009-09-21
%s do nabití (%.1f%%)
404.
Product:
2009-09-21
Produkt:
405.
Status:
2009-09-21
Stav:
410.
Percentage charge:
2009-09-21
Procento nabití:
411.
Vendor:
2009-09-21
Dodavatel:
412.
Technology:
2009-09-21
Technologie:
413.
Serial number:
2009-09-21
Sériové číslo: