Translations by Øivind Hoel

Øivind Hoel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
147.
%s has no use what-so-ever. It only takes up disk space and compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and memory. Anybody found using it should be promptly sent for a psychiatric evaluation.
2006-03-14
%s har overhodet ingen nytteverdi. Den bare okkuperer diskplass og kompileringstid, og om lastet tar den også opp dyrebar plass i panelet og minne. Hvis noen blir tatt i å bruke dette programmet, burde vedkommende straks sendes til psykiatrisk evaluering.
149.
%s the Fish, a contemporary oracle
2006-03-09
Fisken %s, et samtidens orakel
164.
Select an animation
2006-03-09
Velg en animasjon
268.
Could not launch application
2006-03-09
Kan ikke starte programmet
269.
Could not open location '%s'
2006-03-09
Kan ikke åpne lokasjon «%s»
271.
Loc_k To Panel
2006-03-09
Lås _på panelet
287.
Could not show this URL
2006-03-09
Kunne ikke vise denne URLen
288.
No URL was specified.
2006-03-09
Ingen URL ble oppgitt.
289.
Could not use dropped item
2006-03-09
Kunne ikke bruke sluppet oppføring
296.
Add this launcher to _panel
2006-03-14
Legg til denne oppstarteren på _panelet
297.
Add this launcher to _desktop
2006-03-14
Legg til denne oppstarteren på skrivebor_det
298.
_Entire menu
2006-03-14
H_ele menyen
299.
Add this as _drawer to panel
2006-03-14
Legg til som _skuff på panelet
300.
Add this as _menu to panel
2006-03-14
Legg til som _meny på panelet
312.
Could not connect to server
2006-03-09
Kunne ikke koble til tjener
315.
Log Out...
2006-03-14
Logg ut...
316.
Log out of this session to log in as a different user
2006-03-14
Logg ut fra denne sesjonen for å logge inn som en annen bruker.
325.
Shut Down...
2006-03-14
Avslutt...
326.
Shut down the computer
2006-03-09
Skru av datamaskinen
335.
Separator
2006-03-09
Separator
336.
A separator to organize the panel items
2006-03-09
En separator for organisering av panelområder
358.
Cannot delete this panel
2006-03-09
Kan ikke slette dette panelet
359.
You must always have at least one panel.
2006-03-09
Du må ha minst ett panel.
380.
Could not display help document
2006-03-09
Kunne ikke vise hjelpdokument
417.
Change desktop appearance and behavior, get help, or log out
2006-03-09
Endre utseende og oppførsel for skrivebord, finn hjelp eller logg ut
419.
Browse and run installed applications
2006-03-09
Se gjennom og kjør installerte programmer
420.
Access documents, folders and network places
2006-03-09
Aksesser dokumenter, mapper og nettverkslokasjoner
438.
Log Out %s...
2006-03-14
Logg ut %s...
439.
Log out %s of this session to log in as a different user
2006-03-14
Logg ut %s fra denne sesjonen for å logge inn som en annen bruker.
478.
Could not display properties dialog
2006-03-09
Kan ikke vise dialog for egenskaper
504.
Could not open recently used document "%s"
2006-03-09
Kunne ikke åpne tidligere vist dokument «%s»
512.
Could not run command '%s'
2006-03-09
Kunne ikke kjøre kommando «%s»
513.
Could not convert '%s' from UTF-8
2006-03-09
Kunne ikke konvertere «%s» fra UTF-8
518.
Could not display run dialog
2006-03-09
Kunne ikke vise dialog for kjøring av programmer
603.
Icon '%s' not found
2006-03-09
Ikon «%s» ble ikke funnet
604.
Could not execute '%s'
2006-03-09
Kunne ikke kjøre «%s»
629.
Failed to load applet %s
2006-03-09
Kunne ikke laste panelprogram %s