Translations by Erik Kiledal

Erik Kiledal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
157.
The water needs changing
2007-03-29
Vannet må skiftes
158.
Look at today's date!
2007-03-29
Se på datoen i dag!
293.
Key %s is not set, cannot load launcher
2007-03-29
Nøkkel %s er ikke satt. Kan ikke laste oppstarter
294.
Could not save launcher
2007-03-29
Kunne ikke lagre oppstarter
318.
Run an application by typing a command or choosing from a list
2007-03-29
Kjør programmer ved å skrive inn en kommando eller velg fra en liste
320.
Locate documents and folders on this computer by name or content
2007-03-29
Finn dokumenter og mapper på denne datamaskinen etter navn eller innhold
375.
The name of the launcher is not set.
2007-03-29
Navnet på oppstarteren er ikke satt.
378.
The command of the launcher is not set.
2007-03-29
Kommando for oppstarteren er ikke satt.
379.
The location of the launcher is not set.
2007-03-29
Plasseringen til oppstarteren er ikke satt.
433.
Open the contents of your desktop in a folder
2007-03-29
Åpne skrivebordet som en mappe
434.
Help and Support
2007-03-29
Hjelp og støtte
605.
file
2007-03-29
fil