Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
29.
Multimedia menu
2013-06-09
Predstavni meni
2012-10-10
Večpredstavnostni meni
2008-01-15
Večpredstavnostni meni
38.
Hardware
2012-10-10
Strojna oprema
39.
Settings for several hardware devices
2012-10-10
Nastavitve več strojnih naprav
40.
Internet and Network
2010-08-14
Splet in omrežje
41.
Network-related settings
2008-01-15
Nastavitve omrežja
44.
Internet
2012-10-10
Splet
45.
Programs for Internet access such as web and email
2013-06-09
Programi za dostop do spleta kot sta brskalnik in elektronska pošta
2012-10-10
Programi za dostop do spleta, kot sta brskalnik in elektronska pošta
2010-08-14
Programi za dostop do spleta, kot sta brskalnik in elektronska pošta
49.
Personal settings
2012-10-10
Osebne nastavitve
51.
Change system-wide settings (affects all users)
2008-01-15
Spremeni sistemske nastavitve (za vse uporabnike)
52.
Personal preferences
2010-08-14
Osebne možnosti
53.
Preferences
2010-08-14
Možnosti
55.
System settings
2012-10-10
Sistemske nastavitve
57.
System configuration and monitoring
2012-10-10
Nastavitve in nadziranje sistema
58.
Universal Access
2012-10-10
Splošni dostop
2008-01-15
Splošni dostop
59.
Universal Access Settings
2012-10-10
Splošne nastavitve dostopa
2008-01-15
Splošne nastavitve dostopa
63.
Personal preferences and administration settings
2010-08-14
Osebne možnosti in skrbniške nastavitve
2008-01-15
Osebne izbire in skrbniške nastavitve
64.
Applications that did not fit in other categories
2008-01-15
Programi, ki ne sodijo v druge kategorije
65.
Other
2012-10-10
Ostalo
66.
Menu Editor
2012-10-10
Urejevalnik menijev
67.
Edit Menus
2012-10-10
Uredi menije
68.
_Applications:
2012-10-10
_Programi:
69.
_Defaults
2012-10-10
_Privzeto
70.
_Menus:
2012-10-10
_Meniji:
2008-01-15
_Menuji:
2008-01-15
_Menuji:
2008-01-15
_Menuji:
71.
Simple Menu Editor %s
2012-10-10
Enostavni urejevalnik menijev %s
72.
Name
2012-10-10
Ime
73.
Show
2012-10-10
Pokaži
74.
Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME in environment
2012-10-10
Ni mogoče najti domače mape: ni določila v /etc/passwd in ni vrednosti spremenljivke $HOME
2008-01-15
Ni mogoče najti domače mape: ni določena v /etc/passwd in ni vrednosti za $HOME v okolju