Translations by Loell Anthony Erecre

Loell Anthony Erecre has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
~
could not find a suitable configuration of screens
2009-04-17
hindi mahanap ang ankop na configuration ng screens
40.
Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work
2009-04-18
Hindi makita ang terminal, gagamit ng xterm, kahit pa man ay hindi ito gagana
41.
could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)
2009-04-18
Hindi makuha ang mga magkaugnay na mga bagay sa screen ( CRTCs, outputs, modes)
42.
unhandled X error while getting the range of screen sizes
2009-04-18
may error sa X system habang kumukuha ng kasaklawan ng mga sukat ng screen.
43.
could not get the range of screen sizes
2009-04-18
Hindi makuha ang kasaklawan ng sukat ng screen
44.
RANDR extension is not present
2009-04-18
walang RANDR extension
2009-04-17
Ang RANDR extension ay hindi makita
45.
could not get information about output %d
2009-04-17
hind makuha ang datus %d
46.
requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position=(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)
2009-04-17
Ang posisyon/sukat para sa CRTC %d ay di na saklaw sa pinapahintulutang hangganan: posisyon = (%d, %d), sukat=(%d, %d), hangganan=(%d, %d)
47.
could not set the configuration for CRTC %d
2009-04-18
Hindi mailagay ang configuration ng CRTC %d
48.
could not get information about CRTC %d
2009-04-17
hindi makuha ang datus tungkol sa CRTC %d
60.
required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), minimum=(%d, %d), maximum=(%d, %d)
2009-04-18
ang kinakailangang virtual na sukat ay hindi magkasya sa mga nakalagay na sukat: hinihinging sukat = (%d, %d), minimum=(%d, %d), maximum=(%d, %d)