Translations by Chris Coulson

Chris Coulson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 93 results
~
Swipe your left thumb on %s
2009-07-15
Tõmba vasak pöial üle %s
~
Place your right ring finger on %s
2009-07-15
Aseta parem nimeta Mats %s-le
~
Swipe your right middle finger on %s
2009-07-15
Tõmba parem pikk Peeter üle %s
~
Place your right middle finger on %s
2009-07-15
Aseta parem pikk Peeter %s-le
~
Swipe your right index finger on %s
2009-07-15
Tõmba parem nimetisõrm üle %s
~
Place your right index finger on %s
2009-07-15
Aseta parem nimetisõrm %s-le
~
Swipe your right thumb on %s
2009-07-15
Tõmba parem pöial üle %s
~
Place your right thumb on %s
2009-07-15
Aseta parem pöial %s-le
~
Swipe your left little finger on %s
2009-07-15
Tõmba vasak väike Ats üle %s
~
Place your left little finger on %s
2009-07-15
Aseta vasak väike Ats %s-le
~
Swipe your left ring finger on %s
2009-07-15
Tõmba vasak nimeta Mats üle %s
~
Place your left ring finger on %s
2009-07-15
Aseta vasak nimeta Mats %s-le
~
Swipe your left middle finger on %s
2009-07-15
Tõmba vasak pikk Peeter üle %s
~
Place your left middle finger on %s
2009-07-15
Aseta vasak pikk Peeter %s-le
~
Swipe your left index finger on %s
2009-07-15
Tõmba vasak nimetisõrm üle %s
~
Place your left thumb on %s
2009-07-15
Aseta vasak pöial %s-le
~
Place your left index finger on %s
2009-07-15
Aseta vasak nimetisõrm %s-le
~
Remove your finger, and try swiping your finger again
2009-07-15
Tõsta sõrm üles ja proovi seda uuesti üle lugeja tõmmata
~
Your finger was not centered, try swiping your finger again
2009-07-15
Su sõrm ei olnud keskel, proovi seda uuesti üle lugeja tõmmata
~
Swipe was too short, try again
2009-07-15
Tõmme oli liiga lühike, proovi uuesti
~
Swipe your finger again
2009-07-15
Tõmba sõrm uuesti üle lugeja
~
Place your finger on the reader again
2009-07-15
Aseta sõrm uuesti lugejale
~
Swipe your right little finger on %s
2009-07-15
Tõmba parem väike Ats üle %s
~
Place your right little finger on %s
2009-07-15
Aseta parem väike Ats %s-le
~
Swipe your right ring finger on %s
2009-07-15
Tõmba parem nimeta Mats üle %s
34.
Disable _Fingerprint Login...
2009-07-15
_Sõrmejäljega sisselogimise keelamine...
36.
Enable _Fingerprint Login...
2009-07-15
_Sõrmejäljega sisselogimise lubamine...
72.
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator.
2009-07-15
Sul pole õigust sellele seadmele ligi pääseda. Ligipääsu jaoks võta palun ühendust oma süsteemiülemaga.
75.
Delete registered fingerprints?
2009-07-15
Kas kustutada registreeritud sõrmejäljed?
76.
_Delete Fingerprints
2009-07-15
_Kustuta sõrmejäljed
77.
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled?
2009-07-15
Kas sa tahad kustutada registreeritud sõrmejäljed, sellega keelatakse sõrmejäljega sisselogimine?
79.
Could not access '%s' device
2009-07-15
Seadmele '%s' pole võimalik ligi pääseda
80.
Could not start finger capture on '%s' device
2009-07-15
Ei suudetud alustada sõrmejälje salvestamist seadmel '%s'
81.
Could not access any fingerprint readers
2009-07-15
Ühelegi sõrmejäjelugejale pole võimalik ligi pääseda
82.
Please contact your system administrator for help.
2009-07-15
Abi saamiseks võta palun ühendust oma süsteemiülemaga.
83.
Enable Fingerprint Login
2009-07-15
Sõrmejäljega logimise lubamine
84.
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device.
2009-07-15
Et sisse lülitada sõrmejäljega sisselogimist, pead sa salvestama '%s' seadmega vähemalt ühe sõrmejälje.
85.
Swipe finger on reader
2009-07-15
Tõmba sõrm üle lugeja
86.
Place finger on reader
2009-07-15
Aseta sõrm lugejale
87.
Left index finger
2009-07-15
Vasak nimetissõrm
92.
Other finger:
2009-07-15
Muu sõrm:
93.
Right index finger
2009-07-15
Parem nimetissõrm
98.
Select finger
2009-07-15
Sõrme valimine
99.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader.
2009-07-15
Sinu sõrmejälg on edukalt salvestatud. Sul peaks olema nüüd võimalik sõrmejäljelugeja abil sisse logida.
126.
To change your password, enter your current password in the field below and click <b>Authenticate</b>. After you have authenticated, enter your new password, retype it for verification and click <b>Change password</b>.
2009-07-15
Parooli muutmiseks sisesta oma praegune parool allpool olevale väljale ja klõpsa nuppu <b>Autendi</b>. Pärast autentimist sisesta oma uus parool, verifitseerimiseks sisesta oma uus parool veel teinegi kord ja klõpsa <b>Muuda parooli</b>.
158.
The font selected is %d point large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a size smaller than %d.
The font selected is %d points large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a size smaller than %d.
2009-07-15
Valitud kiri on %d punkti suurune, see võib raskendada arvuti efektiivset kasutamist. Soovitatav on kasutada väiksemat kirjasuurust kui %d.
Valitud kiri on %d punkti suurune, see võib raskendada arvuti efektiivset kasutamist. Soovitatav on kasutada väiksemat kirjasuurust kui %d.
159.
The font selected is %d point large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller sized font.
The font selected is %d points large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller sized font.
2009-07-15
Valitud kiri on %d punkti suurune, see võib raskendada arvuti efektiivset kasutamist. Soovitatav on kasutada väiksemat kirjasuurust.
Valitud kiri on %d punkti suurune, see võib raskendada arvuti efektiivset kasutamist. Soovitatav on kasutada väiksemat kirjasuurust.
170.
This theme will not look as intended because the required GTK+ theme engine '%s' is not installed.
2009-07-15
See teema ei näe välja selline nagu peaks, kuna vajalik GTK+ teemamootor '%s' pole paigaldatud.
181.
The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion can be reverted.
2009-07-15
Valitud teema soovitab ka fonti. Viimati rakendatud fondisoovituse saab tagasi pöörata.
184.
The last applied font suggestion can be reverted.
2009-07-15
Viimati rakendatud fondisoovituse saab tagasi pöörata.