Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
716 of 1107 results
7.
Automatically Detected Encodings
(no translation yet)
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
8.
Autosave
އަމިއްލައައް ސޭވްވާގޮތައް
Translated and reviewed by Thoaha rashyd on 2010-09-19
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:57
9.
Autosave Interval
އޮޓޯސޭވް ވަގުތު
Translated and reviewed by Thoaha rashyd on 2010-09-19
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:62
10.
Body Font for Printing
ޕްރިންޓް ކުރަމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ފޮންޓް
Translated by saint on 2009-06-02
Reviewed by Huxain on 2010-01-27
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:230
11.
Bottom Panel is Visible
ތިރީ ޕެނަލް ހުރީ ފެންނަން
Translated by saint on 2009-06-13
Reviewed by Huxain on 2009-09-06
Located in ../data/gedit.schemas.in.in.h:8
12.
Create Backup Copies
ފަހަށްރައްކާކުރޭ
Translated by ali on 2009-08-14
Reviewed by Huxain on 2009-09-06
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:52
13.
Display Line Numbers
ފޮޅުވަތް ނަމްބަރު ދައްކާ
Translated and reviewed by Sofwath on 2008-05-13
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
14.
Display Right Margin
ކަނާތްފަރާތު ހަވާސާ ދައްކާ
Translated and reviewed by ނަސީހް on 2009-01-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:121
15.
Editor Font
އެޑިޓަރ ފޮންޓު
Translated and reviewed by ނަސީހް on 2009-01-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:42
16.
Enable Search Highlighting
ސަރޗް ހައިލައިޓިންގ އެނޭބްލްކުރޭ
Translated and reviewed by ނަސީހް on 2009-01-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:162
716 of 1107 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, Inash Zubair, Sofwath, Thoaha rashyd, ali, saint, ނަސީހް.