Translations by Zuza Software Foundation

Zuza Software Foundation has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 326 results
1.
Edit text files
2006-03-18
Redigeer tekslêers
2.
Text Editor
2006-03-18
Teksredigeerder
4.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
2006-03-18
n Doelgemaakte font wat vir die redigeerbare streek gebruik sal word. Dit sal eers in werking tree as die "Gebruik verstekfont"-opsie buite werking gestel word.
2006-03-18
n Doelgemaakte font wat vir die redigeerbare streek gebruik sal word. Dit sal eers in werking tree as die "Gebruik verstekfont"-opsie buite werking gestel word.
5.
Active plugins
2006-03-18
Aktiveer %s
2006-03-18
Aktiveer %s
10.
Body Font for Printing
2006-03-18
Lyffont vir drukwerk
12.
Create Backup Copies
2006-03-18
Maak rugsteunkopieë
13.
Display Line Numbers
2006-03-18
Vertoon reëlnommers
14.
Display Right Margin
2006-03-18
Vertoon regterkantlyn
15.
Editor Font
2006-03-18
Redigeerfont
17.
Enable Syntax Highlighting
2006-03-18
Stel sintaksverligting in werking
2006-03-18
Stel sintaksverligting in werking
18.
Encodings shown in menu
2006-03-18
Enkoderings in kieslys vertoon
19.
Header Font for Printing
2006-03-18
Kopfont vir drukwerk
20.
Highlight Current Line
2008-01-15
21.
Highlight Matching Bracket
2008-01-15
22.
If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines.
2006-03-18
As hierdie waarde 0 is, sal geen reëlnommers ingevoeg word wanneer 'n dokument gedruk word nie. Andersins sal gedit reëlnommers by elke soveel reëls druk.
23.
Insert spaces
2006-03-18
Voeg spasies in
24.
Line Number Font for Printing
2006-03-18
Reëlnommerfont vir drukwerk
25.
Line Wrapping Mode
2006-03-18
Reëlvoumodus
30.
Maximum Recent Files
2006-03-18
Maksimum onlangse lêers
33.
Monospace 12
2008-01-15
36.
Print Header
2006-03-18
Druk kop
37.
Print Line Numbers
2006-03-18
Druk reëlnommers
38.
Print Syntax Highlighting
2006-03-18
Druk sintaksverligting
39.
Printing Line Wrapping Mode
2006-03-18
Drukreëlvoumodus
41.
Right Margin Position
2006-03-18
Regterkantlyn-posisie
48.
Specifies how to wrap long lines for printing. Use "GTK_WRAP_NONE" for no wrapping, "GTK_WRAP_WORD" for wrapping at word boundaries, and "GTK_WRAP_CHAR" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
2006-03-18
Spesifiseer hoe lang reëls gevou word vir drukwerk. Gebruik "GTK_WRAP_NONE" vir geen omvou, "GTK_WRAP_WORD" vir omvou by woordgrense, en "GTK_WRAP_CHAR" vir omvou by individuele karakters se grense. Let op dat die waardes kas-sensitief is. Maak dus seker hulle verskyn presies soos hierbo vermeld.
49.
Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use "GTK_WRAP_NONE" for no wrapping, "GTK_WRAP_WORD" for wrapping at word boundaries, and "GTK_WRAP_CHAR" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
2006-03-18
Spesifiseer hoe om lang reëls in die redigeerbare streek te vou. Gebruik "GTK_WRAP_NONE" vir geen omvou, "GTK_WRAP_WORD" vir omvou by woordgrense, en "GTK_WRAP_CHAR" vir omvou by individuele karakters se grense. Let op dat die waardes kas-sensitief is. Maak dus seker hulle verskyn presies soos hierbo vermeld.
50.
Specifies the font to use for a document's body when printing documents.
2006-03-18
Spesifiseer watter font vir 'n dokument se lyf gebruik moet word wanneer dokumente gedruk word.
51.
Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the "Print Line Numbers" option is non-zero.
2006-03-18
Spesifiseer watter font vir reëlnommers gebruik moet word by drukwerk. Dit sal slegs in werking tree wanneer die "Druk reëlnommers"-opsie nie-nul is.
52.
Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the "Print Header" option is turned on.
2006-03-18
Spesifiseer watter font vir bladsykoppe gebruik moet word by drukwerk. Dit sal eers in werking tree as die "Druk kop"-opsie in werking gestel word.
53.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
2006-03-18
Spesifiseer die maksimum getal onlangs geopende lêers wat in die "Onlangse lêers"-subkieslys vertoon sal word.
54.
Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters.
2006-03-18
Spesifiseer die getal spasies wat vertoon moet word in plaas van keepkarakters.
55.
Specifies the position of the right margin.
2006-03-18
Spesifiseer die posisie van die regterkantlyn.
56.
Status Bar is Visible
2006-03-18
Statusstaaf is sigbaar
58.
Style for the toolbar buttons. Possible values are "GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM" to use the system's default style, "GEDIT_TOOLBAR_ICONS" to display icons only, "GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT" to display both icons and text, and "GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ" to display prioritized text beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
2006-03-18
Styl vir nutsbalkknoppies. Moontlike waardes is "GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM" vir die stelsel se verstekstyl, "GEDIT_TOOLBAR_ICONS" om net ikone te vertoon, "GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT" om beide ikone en teks te vertoon, en "GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ" om geprioritiseerde teks langs ikone te vertoon. Let op dat die waardes kas-sensitief is. Maak dus seker hulle verskyn presies soos hierbo vermeld.
59.
Tab Size
2006-03-18
Keepgrootte
61.
Toolbar Buttons Style
2006-03-18
Nutsbalkknoppiestyl
62.
Toolbar is Visible
2006-03-18
Nutsbalk is sigbaar
64.
Use Default Font
2006-03-18
Gebruik verstekfont
66.
Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the "Backup Copy Extension" option.
2006-03-18
Of gedit rugsteunkopieë moet maak van die lêers wat dit stoor. Jy kan die rugsteunlêer-uitbreiding met die "Rugsteunkopie-uitbreiding"-opsie stel.
67.
Whether gedit should display line numbers in the editing area.
2006-03-18
Of gedit reëlnommers in die redigeerbare streek moet vertoon.
68.
Whether gedit should display the right margin in the editing area.
2006-03-18
Of gedit die regterkantlyn in die redigeerbare streek moet vertoon.
70.
Whether gedit should enable syntax highlighting.
2006-03-18
Of gedit sinsverligting moet aktiveer.
74.
Whether gedit should include a document header when printing documents.
2006-03-18
Of gedit 'n dokumentkop moet insluit wanneer dit dokumente druk.
75.
Whether gedit should insert spaces instead of tabs.
2006-03-18
Of gedit spasies in plaas van keepkarakters moet invoeg.
76.
Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents.
2006-03-18
Of gedit sinsverligting moet druk wanneer dit dokumente druk.
80.
Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible.
2006-03-18
Of die statusstaaf onderaan redigeervensters sigbaar moet wees.