Translations by Friedel Wolff

Friedel Wolff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 598 results
~
gedit Text Editor
2011-05-21
gedit-teksredigeerder
~
Unsaved Document %d
2008-03-11
Ongestoorde dokument %d
3.
gedit
2009-06-29
gedit
4.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
2011-05-21
'n Doelgemaakte font wat vir die redigeerbare gebied gebruik sal word. Dit sal eers in werking tree as die "Gebruik verstekfont"-opsie buite werking gestel word.
2008-03-11
'n Doelgemaakte font wat vir die redigeerbare streek gebruik sal word. Dit sal eers in werking tree as die "Gebruik verstekfont"-opsie buite werking gestel word.
5.
Active plugins
2008-03-11
Aktiewe inproppe
6.
Automatic indent
2011-05-21
Outomatiese inkeping
7.
Automatically Detected Encodings
2011-05-21
Outomaties bespeurde enkoderings
8.
Autosave
2011-05-21
Outostoor
9.
Autosave Interval
2011-05-21
Outostoor-interval
11.
Bottom Panel is Visible
2008-03-11
Onderste paneel is sigbaar
13.
Display Line Numbers
2011-05-21
Wys reëlnommers
14.
Display Right Margin
2011-05-21
Wys regterkantlyn
16.
Enable Search Highlighting
2008-03-11
Aktiveer verligting van soektogte
17.
Enable Syntax Highlighting
2008-03-11
Aktiveer sintaksverligting
19.
Header Font for Printing
2011-05-21
Kopreëlfont vir drukwerk
20.
Highlight Current Line
2008-03-11
Verlig huidige reël
21.
Highlight Matching Bracket
2008-03-11
Verlig passende hakkie
26.
List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is writable by default.
2011-05-21
Lys van VFS-skemas wat gedit ondersteun in skryfmodus. Die "lêer" skema is skryfbaar by verstek.
31.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions.
2011-05-21
Maksimale aantal aksies wat gedit sal kan ontdoen of herdoen. Gebruik "-1" vir 'n onbeperkte aantal aksies.
32.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
2011-05-21
Maksimale aantal aksies wat gedit sal kan ontdoen of herdoen. Gebruik "-1" vir 'n onbeperkte aantal aksies. In onbruik sedert 2.12.0.
35.
Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the "Autosave" option is turned on.
2011-05-21
Aantal minute waarna gedit gewysigde lêers outomaties sal stoor. Dit sal eers in werking tree indien die "Outostoor"-opsie in werking gestel word.
36.
Print Header
2011-05-21
Druk kopreël
40.
Restore Previous Cursor Position
2011-05-21
Stel vorige wyserposisie terug
42.
Sans 11
2008-03-11
Sans 11
43.
Sans 8
2008-03-11
Sans 8
57.
Style Scheme
2008-03-11
Stylskema
65.
Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the "Autosave Interval" option.
2011-05-21
Of gedit outomaties gewysigde lêers moet stoor ná 'n tydsverloop. Jy kan die tydsverloop verstel met die "Outostoor-interval"-opsie.
69.
Whether gedit should enable automatic indentation.
2011-05-21
Of gedit outomatiese inkeping moet aktiveer.
71.
Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text.
2011-05-21
Of gedit alle instansies van die soekteks moet verlig.
74.
Whether gedit should include a document header when printing documents.
2011-05-21
Of gedit 'n dokumentkopreël moet insluit wanneer dit dokumente druk.
77.
Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded.
2011-05-21
Of gedit die vorige loperposisie moet herstel wanneer 'n lêer gelaai word.
82.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
2011-05-21
Of die stelsel se verstekfont in plaas van 'n font wat spesifiek aan gedit is, vir die redigeer van teks gebruik moet word. Indien hierdie opsie afgeskakel word, sal die font wat in die "Redigeerderfont"-opsie vermeld word, gebruik word in plaas van die stelselfont.
83.
Writable VFS schemes
2011-05-21
Skryfbare VFS-skemas
86.
Log Out _without Saving
2011-05-21
_Meld af sonder om te stoor
87.
_Cancel Logout
2008-03-11
_Kanselleer afmelding
88.
Close _without Saving
2008-03-11
Sluit _sonder om te stoor
90.
If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost.
2008-03-11
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope %ld sekonde permanent verlore wees.
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope %ld sekondes permanent verlore wees.
91.
If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost.
2008-03-11
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope minuut permanent verlore wees.
92.
If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be permanently lost.
2008-03-11
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope minuut en %ld sekonde permanent verlore wees.
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope minuut en %ld sekondes permanent verlore wees.
93.
If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently lost.
2008-03-11
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope %ld minuut permanent verlore wees.
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope %ld minute permanent verlore wees.
94.
If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost.
2008-08-23
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope uur permanent verlore wees.
95.
If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be permanently lost.
2008-03-11
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope uur en %d minuut permanent verlore wees.
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope uur en %d minute permanent verlore wees.
96.
If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost.
2008-03-11
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope %d uur permanent verlore wees.
As jy nie stoor nie, sal wysigings van die afgelope %d ure permanent verlore wees.
97.
Changes to document "%s" will be permanently lost.
2008-03-11
Wysigings aan dokument "%s" sal permanent verlore wees.
98.
Save changes to document "%s" before closing?
2011-05-21
Stoor die wysigings aan dokument "%s" voor afsluiting?
99.
Saving has been disabled by the system administrator.
2011-05-21
Stoor is deur die stelseladministrateur buite werking gestel.
100.
Changes to %d document will be permanently lost.
Changes to %d documents will be permanently lost.
2008-03-11
Wysigings aan %d dokument sal permanent verlore wees.
Wysigings aan %d dokumente sal permanent verlore wees.
101.
There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?
There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?
2008-03-11
Daar is %d dokument met ongestoorde wysigings. Stoor wysigings voor afsluiting?
Daar is %d dokumente met ongestoorde wysigings. Stoor wysigings voor afsluiting?
102.
Docum_ents with unsaved changes:
2008-03-11
Dokum_ente met ongestoorde veranderinge: