Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 247 results
1.
/dev/urandom is not a character device
/dev/urandom không phải là một thiết bị ký tự
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-29
In upstream:
« /dev/urandom » không phải là một thiết bị ký tự
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in common/gdm-common.c:307
2.
Display ID
ID thiết bị hiển thị
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-29
In upstream:
Mã số bộ trình bày
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/factory-slave-main.c:178 ../daemon/product-slave-main.c:182 ../daemon/simple-slave-main.c:184 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:184
3.
ID
ID
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-29
In upstream:
Mã số
Suggested by Clytie Siddall on 2010-03-30
Located in ../daemon/factory-slave-main.c:178 ../daemon/product-slave-main.c:182 ../daemon/simple-slave-main.c:184 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:184
4.
GNOME Display Manager Slave
Trình quản lý bộ trình bày GNOME phụ
Translated by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/factory-slave-main.c:190 ../daemon/product-slave-main.c:194 ../daemon/simple-slave-main.c:197 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:196
5.
could not find user "%s" on system
không tìm thấy người dùng "%s" trên hệ thống
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-29
In upstream:
không tìm thấy người dùng « %s » trên hệ thống
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
6.
Unable to initialize login system
Không thể khởi tạo hệ thống đăng nhập
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-29
In upstream:
Không thể sơ khởi hệ thống đăng nhập
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:203 ../daemon/gdm-simple-slave.c:320
7.
Unable to authenticate user
Không thể xác thực người dùng
Translated by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:235 ../daemon/gdm-simple-slave.c:356
8.
Unable to authorize user
Không thể cho phép người dùng
Translated by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:257 ../daemon/gdm-simple-slave.c:413
9.
Unable to establish credentials
Không thể thiết lập thông tin xác thực
Translated by Clytie Siddall on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:279 ../daemon/gdm-simple-slave.c:542
10.
Unable to open session
Không thể mở phiên làm việc
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-29
In upstream:
Không thể mở buổi hợp
Suggested by Clytie Siddall on 2010-03-30
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:302 ../daemon/gdm-simple-slave.c:576
110 of 247 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.