Translations by Rimas Kudelis

Rimas Kudelis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 200 results
1.
Failed to open file '%s': %s
2010-08-05
Nepavyko atverti failo „%s“: %s
2.
Image file '%s' contains no data
2010-08-05
Paveikslėlio faile „%s“ nėra duomenų
3.
Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai sugadintas failas
4.
Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file
2010-08-05
Nepavyko įkelti animacijos „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai sugadintas failas
5.
Unable to load image-loading module: %s: %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlių kelties modulio: %s: %s
6.
Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different gdk-pixbuf version?
2010-11-14
Paveikslėlių kelties modulis „%s“ neeksportuoja teisingos sąsajos; galbūt jis yra iš kitos „gdk-pixbuf“ versijos?
7.
Image type '%s' is not supported
2010-08-05
Paveikslėlio tipas „%s“ nepalaikomas
8.
Couldn't recognize the image file format for file '%s'
2010-08-05
Nepavyko atpažinti paveikslėlio failo „%s“ formato
9.
Unrecognized image file format
2010-08-05
Neatpažintas paveikslėlio failo formatas
10.
Failed to load image '%s': %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: %s
11.
Error writing to image file: %s
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio failą: %s
12.
This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s
2010-08-05
Jūsų naudojamas gdk-pixbuf variantas nepalaiko saugojimo į šį paveikslėlių formatą: %s
13.
Insufficient memory to save image to callback
2010-08-05
Nepakanka atminties paveikslėlio išsaugojimui funkcijoje
14.
Failed to open temporary file
2010-08-05
Nepavyko atverti laikino failo
15.
Failed to read from temporary file
2010-08-05
Nepavyko perskaityti laikino failo
16.
Failed to open '%s' for writing: %s
2010-08-05
Nepavyko atverti „%s“ įrašymui: %s
17.
Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s
2010-08-05
Saugant paveikslėlį nepavyko uždaryti „%s“, duomenys gali būti neišsaugoti: %s
18.
Insufficient memory to save image into a buffer
2010-08-05
Nepakanka atminties įšsaugoti paveikslėlį į buferį
19.
Error writing to image stream
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio srautą
20.
Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure
2010-08-05
Vidinė klaida: Paveikslėlių įkėlimo moduliui „%s“ nepavyko užbaigti, operacijos, tačiau nebuvo išvestas joks klaidos pranešimas
21.
Incremental loading of image type '%s' is not supported
2010-08-05
Laipsniškas apdorojimas piešinių, kurių tipas yra „%s“, yra nepalaikomas
22.
Image header corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio antraštė sugadinta
23.
Image format unknown
2010-08-05
Paveikslėlio formatas nežinomas
24.
Image pixel data corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio taškiniai duomenys apgadinti
25.
failed to allocate image buffer of %u byte
failed to allocate image buffer of %u bytes
2010-08-05
nepavyko rezervuoti %u baito paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
26.
Unexpected icon chunk in animation
2010-08-05
Nesuprantamas piktogramos gabalas animacijoje
27.
Unsupported animation type
2010-08-05
Nepalaikomas animacijos tipas
28.
Invalid header in animation
2010-08-05
Netinkama animacijos antraštė
29.
Not enough memory to load animation
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti animacijai
30.
Malformed chunk in animation
2010-08-05
Blogai suformuotas animacijos blokas
31.
The ANI image format
2010-08-05
ANI paveikslėlių formatas
32.
BMP image has bogus header data
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi klaidinančią antraštę
33.
Not enough memory to load bitmap image
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti rastrinį paveikslėlį
34.
BMP image has unsupported header size
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi nepalaikomą antraštės dydį
35.
Topdown BMP images cannot be compressed
2010-08-05
Topdown BMP paveikslėliai negali būti suspausti
36.
Premature end-of-file encountered
2010-08-05
Per anksti aptiktas failo pabaigos simbolis
37.
Couldn't allocate memory for saving BMP file
2010-08-05
Nepavyko priskirti atminties BMP failui išsaugoti
38.
Couldn't write to BMP file
2010-08-05
Nepavyko įrašyti į BMP failą
39.
The BMP image format
2010-08-05
BMP paveikslėlių formatas
40.
Failure reading GIF: %s
2010-08-05
Klaida skaitant GIF: %s
41.
GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)
2010-08-05
GIF failui trūksta dalies duomenų (galbūt ji buvo kaip nors sugadinta?)
42.
Internal error in the GIF loader (%s)
2010-08-05
Vidinė klaida GIF kelties programoje (%s)
43.
Stack overflow
2010-08-05
Steko perpildymas
44.
GIF image loader cannot understand this image.
2010-08-05
GIF įkelties programa negali suprasti šio paveikslėlio.
45.
Bad code encountered
2010-08-05
Aptiktas blogas kodas
46.
Circular table entry in GIF file
2010-08-05
Cikliškas lentelės įrašas GIF faile
47.
Not enough memory to load GIF file
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti GIF failui
48.
Not enough memory to composite a frame in GIF file
2010-08-05
Nepakanka atminties sukurti kadrui GIF faile
49.
GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)
2010-08-05
GIF paveikslėlis apgadintas (netinkamas LZW suspaudimas)
50.
File does not appear to be a GIF file
2010-08-05
Atrodo, kad tai ne GIF failas