Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 750 results
1.
How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minute?
How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minutes?
O kolik stupňů se otočí minutová ručička hodin za 2 hodiny a [num] minutu?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
O kolik stupňů se otočí minutová ručička hodin za 2 hodiny a [num] minuty?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
O kolik stupňů se otočí minutová ručička hodin za 2 hodiny a [num] minut?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:29
2.
John is 46 years old. His son is [difference] year younger than half of John's age. How old is John's son?
John is 46 years old. His son is [difference] years younger than half of John's age. How old is John's son?
Honzovi je 46 let. Jeho syn je o [difference] rok mladší, než je polovina Honzova věku. Jak starý je Honzův syn?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Honzovi je 46 let. Jeho syn je o [difference] roky mladší, než je polovina Honzova věku. Jak starý je Honzův syn?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Honzovi je 46 let. Jeho syn je o [difference] let mladší, než je polovina Honzova věku. Jak starý je Honzův syn?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:33
3.
John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] year ago, John was [proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?
John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] years ago, John was [proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?
Honzův věk je dnes dvakrát větší, než věk jeho syna. Před [ago] rokem byl Honza [proportion]× starší než jeho syn. Jak starý je dnes Honzův syn?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Honzův věk je dnes dvakrát větší, než věk jeho syna. Před [ago] roky byl Honza [proportion]× starší než jeho syn. Jak starý je dnes Honzův syn?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Honzův věk je dnes dvakrát větší, než věk jeho syna. Před [ago] lety byl Honza [proportion]× starší než jeho syn. Jak starý je dnes Honzův syn?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:37
4.
[ago] year ago, John's age minus [ago] was equal to [proportion] times his son's age minus [ago].
[ago] years ago, John's age minus [ago] was equal to [proportion] times his son's age minus [ago].
Před [ago] rokem byl Honzův věk mínus [ago] roven [proportion]násobku věku jeho syna mínus [ago].
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Před [ago] roky byl Honzův věk mínus [ago] roven [proportion]násobku věku jeho syna mínus [ago].
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Před [ago] lety byl Honzův věk mínus [ago] roven [proportion]násobku věku jeho syna mínus [ago].
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:41
5.
A file is protected by a password formed by a [digits] digit number (ranging from 0 to 9). How many different passwords can you have?
A file is protected by a password formed by a [digits] digits number (ranging from 0 to 9). How many different passwords can you have?
Soubor je chráněn heslem složeným z [digits] číslice (v rozsahu 0 až 9). Kolik rozdílných hesel můžeme mít?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Soubor je chráněn heslem složeným z [digits] číslic (v rozsahu 0 až 9). Kolik rozdílných hesel můžeme mít?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Soubor je chráněn heslem složeným z [digits] číslic (v rozsahu 0 až 9). Kolik rozdílných hesel můžeme mít?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:45
6.
A file is protected by a password formed by a [digits] digit octal number (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?
A file is protected by a password formed by a [digits] digits octal number (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?
Soubor je chráněn heslem složeným z [digits] osmičkové číslice (v rozsahu 0 až 7). Kolik rozdílných hesel můžeme mít?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Soubor je chráněn heslem složeným z [digits] osmičkových číslic (v rozsahu 0 až 7). Kolik rozdílných hesel můžeme mít?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Soubor je chráněn heslem složeným z [digits] osmičkových číslic (v rozsahu 0 až 7). Kolik rozdílných hesel můžeme mít?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:49
7.
There is [games] tennis game played simultaneously. How many different forecasts are possible?
There are [games] tennis games played simultaneously. How many different forecasts are possible?
Hraje se simultánně [games] tenisová hra. Kolik různých odhadů výsledků je možných?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Hrají se simultánně [games] tenisové hry. Kolik různých odhadů výsledků je možných?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Hraje se simultánně [games] tenisových her. Kolik různých odhadů výsledků je možných?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:53
8.
How many matches does it take to determine the winner of a tennis tournament that starts with [players] player?
How many matches does it take to determine the winner of a tennis tournament that starts with [players] players?
Kalik zápasů je třeba odehrát, abyste mohli určit vítěze tenisového turnaje, který začíná s [players] hráčem?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Kalik zápasů je třeba odehrát, abyste mohli určit vítěze tenisového turnaje, který začíná s [players] hráči?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Kalik zápasů je třeba odehrát, abyste mohli určit vítěze tenisového turnaje, který začíná s [players] hráči?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:57
9.
You have [money] monetary unit in your bank account at 10% compound interest annually. How much money will you have at end of 2 years?
You have [money] monetary units in your bank account at 10% compound interest annually. How much money will you have at end of 2 years?
Máte ve své bance uloženu [money] korunu na účtě s 10% složeným úrokem ročně. Kolik peněz budete mít po uplynutí 2 let?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Máte ve své bance uloženy [money] koruny na účtě s 10% složeným úrokem ročně. Kolik peněz budete mít po uplynutí 2 let?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Máte ve své bance uloženo [money] korun na účtě s 10% složeným úrokem ročně. Kolik peněz budete mít po uplynutí 2 let?
Translated by Petr Kovar on 2010-08-09
Located in ../tools/GameXmlGetString.cs:61
10.
A palindromic number remains the same when its digits are reversed (e.g.: 2112).
Palindromické číslo je takové, které zůstává stejné, když obrátíte pořadí jeho číslic (např. 2112).
Translated by Petr Kovar on 2010-09-07
Located in ../data/games.xml.h:3
110 of 750 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marv-CZ, Petr Kovar, Petr Wudi.