Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 4740 results
1.
'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view.
For Translators: {0} is the name of the address book source
'{0}' là một sổ địa chỉ chỉ-đọc nên không sửa đổi được. Hãy chọn một sổ địa chỉ khác trong khung lề của ô Xem Liên Lạc.
Translated by Lê Hoàng Phương on 2011-05-08
Located in ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
2.
A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?
Đã có liên lạc với địa chỉ này. Bạn vẫn muốn thêm một thẻ mới với cùng địa chỉ chứ?
Translated by Clytie Siddall on 2007-07-13
Reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:30
3.
Address '{0}' already exists.
Địa chỉ '{0}' đã có.
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-18
Located in ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
4.
Cannot add new contact
Không thể thêm liên lạc mới
Translated by Clytie Siddall on 2008-07-09
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:40
5.
Cannot move contact.
Không thể di chuyển liên lạc.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:21
6.
Category editor not available.
Không có bộ sửa phân loại.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:14
7.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
Hãy kiểm tra để bảo đảm mật khẩu của bạn được gõ chính xác và bạn sử dụng phương thức đăng nhập được hỗ trợ. Lưu ý rằng nhiều mật khẩu phân biệt chữ hoa, chữ thường; và hãy chắc đã tắt phím Caps Lock của bạn.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
8.
Could not get schema information for LDAP server.
Không thể lấy thông tin giản đồ cho máy chủ LDAP.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:5
9.
Could not remove address book.
Không thể gỡ bỏ sổ địa chỉ.
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-18
| msgid "Could not remove addressbook."
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:7
10.
Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders.
Hiện thời bạn có thể truy cập chỉ Sổ Địa Chỉ Hệ Thống GroupWise từ Evolution. Hãy chạy một lần một ứng dụng khách thư GroupWise khác, để lấy các thư mục GroupWise Frequent Contacts (liên lạc thường gặp) và các thư mục GroupWise Personal Contacts (liên lạc cá nhân).
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
110 of 4740 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Thái Ngọc Duy, le chien, zeratulbk.