Browsing Oriya translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Oriya guidelines.
1120 of 804 results
11.
Contact list sort criterion
ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକା ସଜାଡ଼ିବା ମାନଦଣ୍ଡ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2012-04-05
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
12.
Default directory to select an avatar image from
ଅବତାର ଚିତ୍ର ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ଼ିରେକ୍ଟରୀ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-07-20
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
13.
Disable popup notifications when away
ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପପଅପ ୱିଣ୍ଡୋ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-07-20
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
14.
Disable sounds when away
ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୱନିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-07-20
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
15.
Display incoming events in the status area
ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2012-04-05
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
16.
Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately.
ଅବସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତୁ।
Translated by Manoj Kumar Giri on 2012-12-24
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
17.
Empathy can publish the user's location
Empathy ଚାଳକର ଅବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିପାରିବ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-09-02
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
18.
Empathy can use the GPS to guess the location
Empathy ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ GPS କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-09-02
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
19.
Empathy can use the cellular network to guess the location
Empathy ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ୟୁଲାର ନେଟୱର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-09-02
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
20.
Empathy can use the network to guess the location
Empathy ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ
Translated by Manoj Kumar Giri on 2009-09-02
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
1120 of 804 results

This translation is managed by Ubuntu Odia (Oriya) localization, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Manoj Kumar Giri.