Translations by Luka Renko

Luka Renko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 111 results
124.
Enable this option to maintain aspect ratio with new image sizes.
2009-02-28
Veljið þetta til að halda sömu hlutföllum milli breiddar/hæðar á nýju myndinni.
126.
Set here the new image width in pixels.
2009-02-28
Stilla hér nýja breidd myndar (í dílum/pixels).
188.
New image height in pixels (px).
2009-02-28
Stilla hér nýja hæð myndar (í dílum/pixels).
189.
New image width in percent (%).
2009-02-28
Stilla hér nýja breidd myndar (í prósentum).
190.
New image height in percent (%).
2009-02-28
Stilla hér nýja breidd myndar (í prósentum).
192.
Restore photograph (slow)
2009-02-28
Gera við ljósmynd (hægvirkt)
1471.
Cancel
2009-02-28
Hætta við
1616.
Are you sure you want to delete the selected Date Search "%1"?
2009-02-28
Ertu viss um að þú viljir eyða þessari dagsetningaleit "%1"?
1617.
Delete Date Search?
2009-02-28
Eyða dagsetningaleit?
1692.
My Date Searches
2009-02-28
Dagsetningaleitirnar mínar
1763.
Time Unit:
2009-02-28
Tímaeining:
1764.
Day
2009-02-28
Dagur
1765.
Week
2009-02-28
Vika
1766.
Month
2009-02-28
Mánuður
1767.
Year
2009-02-28
Ár
1769.
<p>Select the histogram scale.</p><p>If the date's maximal counts are small, you can use the linear scale.</p><p>Logarithmic scale can be used when the maximal counts are big; if it is used, all values (small and large) will be visible on the graph.</p>
2009-02-28
<p>Veldu hér kvarða á litatíðnirit.</p><p>Ef hæstu gildin í myndinni eru tiltölulega lág, þá geturðu notað línulegan kvarða.</p><p>Logarythmiskur kvarði er við hæfi þegar mikill munur er á hæstu og lægstu gildum; öll gildin verða þá sjáanleg á grafinu (lægstu gildin eru ýkt í hlutfalli við þau hæstu).</p>
1770.
Logarithmic
2009-02-28
Lógaritmískt
1771.
Clear current selection
2009-02-28
Hreinsa núverandi val
2163.
Camera
2009-02-28
Myndavél
2208.
Orientation
2009-02-28
Stefna
2216.
Aperture
2009-02-28
Ljósop
2222.
Sensitivity
2009-02-28
Næmi
2223.
Flash mode
2009-02-28
Flasshamur
2272.
<b>Mounted Camera</b> driver for USB/IEEE1394 mass storage cameras and Flash disk card readers.<br/><br/>
2009-02-28
<b>Tengdar myndavélar</b> rekill fyrir USB/IEEE1394 geymslumiðilsmyndavélar og Flash minniskortalesara.<br/><br/>
2273.
Title: <b>%1</b><br/>Model: <b>%2</b><br/>Port: <b>%3</b><br/>Path: <b>%4</b><br/>UUID: <b>%5</b><br/><br/>
2009-02-28
Titill: <b>%1</b><br/>Gerð: <b>%2</b><br/>Gátt: <b>%3</b><br/>Slóð: <b>%4</b><br/>UUID: <b>%5</b><br/><br/>
2278.
The <b>Mounted Camera</b> driver is a simple interface to a camera disk mounted locally on your system.<br/><br/>It does not use libgphoto2 drivers.<br/><br/>To report any problems with this driver, please contact the digiKam team at:<br/><br/>http://www.digikam.org/?q=contact
2009-02-28
Rekillinn fyrir <b>Tengdar myndavélar</b> er einfalt viðmót fyrir myndavélar sem tengdar eru staðvært í skráakerfi tölvunnar þinnar.<br/><br/>Það notar enga libgphoto2 rekla.<br/><br/>Til að tilkynna vandamál með þennan rekil, vinsamlegast hafið samband við digiKam teymið hjá:<br/><br/>http://www.digikam.org/?q=contact
2284.
Cannot display camera preview
2009-02-28
Get ekki forsýnt frá myndavél
2287.
Turn on this option to use the camera provided image filenames without modifications.
2009-02-28
Virkjaðu þennan möguleika til að nota nöfn myndskráa frá myndavél án nokkurra breytinga.
2292.
Set the method to use to change the case of the image filenames.
2009-02-28
Veldu hér aðferð við að breyta há/lágstöfum í nöfnum myndskráa.
2301.
Set how digiKam will rename files as they are downloaded.
2009-02-28
Stilla hvernig digiKam endurnefnir sjálfvirkt myndskrár við niðurhal.
2309.
Set how digiKam creates albums automatically when downloading.
2009-02-28
Stilla hvernig digiKam býr sjálfvirkt til albúm við niðurhal.
2310.
Enable this option if you want to download your pictures into automatically created file extension-based sub-albums of the destination album. This way, you can separate JPEG and RAW files as they are downloaded from your camera.
2009-02-28
Hakaðu við þennan möguleika ef þú vilt hlaða myndum inn í sjálfvirkt gerð undiralbúm byggð á skráarendingum. Á þennan hátt er hægt að aðskilja JPEG og RAW skrár um leið og þeim er hlaðið inn frá myndavél.
2311.
Enable this option if you want to download your pictures into automatically created file date-based sub-albums of the destination album.
2009-02-28
Hakaðu við þennan möguleika ef þú vilt hlaða myndum inn í sjálfvirkt gerð undiralbúm byggð á dagsetningum.
2312.
<p>Select your preferred date format used to create new albums. The options available are:</p><p><b>ISO</b>: the date format is in accordance with ISO 8601 (YYYY-MM-DD). E.g.: <i>2006-08-24</i></p><p><b>Full Text</b>: the date format is in a user-readable string. E.g.: <i>Thu Aug 24 2006</i></p><p><b>Local Settings</b>: the date format depending on KDE control panel settings.</p>
2009-02-28
<p>Veldu hér það snið á dagsetningum sem þú vilt nota við gerð nýrra albúma. Möguleikarnir eru:</p><p><b>ISO</b>: snið á dagsetningum fylgir staðlinum ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Dæmi: <i>2006-08-24</i></p><p><b>Texti</b>: snið á dagsetningum er á notenda-læsilegu formi. Dæmi: <i>Þri 24.águ 2006</i></p><p><b>Staðvært</b>: snið á dagsetningum tekur mið af staðfærslustillingum KDE stýrispjaldsins.</p>
2318.
Set here all options to fix/transform JPEG files automatically as they are downloaded.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að laga/breyta JPEG skrám sjálfvirkt um leið og þeim er hlaðið inn í tölvuna.
2319.
Enable this option if you want images automatically rotated or flipped using EXIF information provided by the camera.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að snúa sjálfvirkt myndum samkvæmt EXIF upplýsingum frá myndavél.
2321.
Enable this option to set date and time metadata tags to the right values if your camera does not set these tags correctly when pictures are taken. The values will be saved in the DateTimeDigitized and DateTimeCreated EXIF, XMP, and IPTC tags.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að stilla dagsetningu og tíma ef myndavélin gerir það ekki rétt við sjálfa myndatökuna. Þessi gildi verða vistuð í DateTimeDigitized og DateTimeCreated reitina í EXIF/XMP/IPTC viðhengjunum.
2322.
Enable this option to automatically convert all JPEG files to a lossless image format. <b>Note:</b> Image conversion can take a while on a slow computer.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að umbreyta sjálfvirkt öllum JPEG skrám yfir í taplaust þjöppunarsnið. <b>Athugið:</b> Umbreyting mynda getur tekið talsverðan tíma, sérstaklega á aflminni tölvum.
2323.
Select your preferred lossless image file format to convert to. <b>Note:</b> All metadata will be preserved during the conversion.
2009-02-28
Veldu það taplausa skráarform sem þú vilt breyta yfir í. <b>Athugið:</b> Öll metagögn munu haldast við aðgerðina.
2326.
Select New Items
2009-02-28
Velja nýja hluti
2335.
Delete All
2009-02-28
Eyða öllu
2358.
About to delete this image. Deleted file is unrecoverable. Are you sure?
About to delete these %1 images. Deleted files are unrecoverable. Are you sure?
2009-02-28
Er í þann mund að eyða þessari mynd. Eyddar skrár fást ekki til baka. Ertu viss?
Er í þann mund að eyða %1 myndum. Eyddar skrár fást ekki til baka. Ertu viss?
2365.
Available:
2009-02-28
Tiltækt:
2367.
Title: <b>%1</b><br/>Model: <b>%2</b><br/>Port: <b>%3</b><br/>Path: <b>%4</b><br/><br/>
2009-02-28
Titill: <b>%1</b><br/>Gerð: <b>%2</b><br/>Gátt: <b>%3</b><br/>Slóð: <b>%4</b><br/><br/>
2375.
Capture image...
2009-02-28
Ná í mynd...
2411.
New Search
2009-02-28
Ný leit
2413.
Enter keywords here...
2009-02-28
Settu inn stikkorð hér...
2415.
Enter a name for the current search to save it in the "Searches" view
2009-02-28
Settu hér nafnið sem notað er til vistunar á núverandi leit í "Mínar leitir"
2418.
Edit Stored Search
2009-02-28
Breyta geymdri leit
2449.
File Size
2009-02-28
Skráarstærð