Translations by Rhoslyn Prys

Rhoslyn Prys has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
8.
Set a proxy for software downloads
2018-04-19
Gosod dirpwry am lwythi meddalwedd
9.
To cancel someone else's software changes, you need to authenticate.
2018-04-19
I ddiddymu newidiadau meddalwedd rhywun arall, mae angen dilysu
10.
To change software repository settings, you need to authenticate.
2018-04-19
Rhaid dilysu cyn gallu newid gosodiadau storfa meddalwedd.
11.
To install or remove software, you need to authenticate.
2018-04-19
I osod neu dynnu meddalwedd, rhaid dilysu
12.
To install purchased software, you need to authenticate.
2018-04-19
I osod meddalwedd wedi ei brynnu, rhaid dilysu.
13.
To install software from a new source, you need to authenticate.
2018-04-19
I osod meddalwedd o ffynhonnell newydd, rhaid dilysu.
14.
To install this package, you need to authenticate.
2018-04-19
I osod y pecyn, rhaid dilysu
15.
To install updated software, you need to authenticate.
2018-04-19
I osod meddalwedd wedi ei ddiweddaru, mae angen dilysu
16.
To update the software catalog, you need to authenticate.
2018-04-19
I ddiweddaru catalog y feddalwedd rhaid dilysu
17.
To use a proxy server for downloading software, you need to authenticate.
2018-04-19
Defnyddio gweinydd dirprwy ar gyfer llwytho meddalwedd i lawr, mae angen dilysu.
19.
Update package information
2018-04-19
Manylion diweddaru'r pecyn
20.
Upgrade packages
2018-04-19
Pecynnau diweddaru
25.
You are not allowed to perform this action.
2018-04-19
Nid oes gennych hawl i wneud hyn
26.
Queuing
2018-04-19
Ciwio
27.
Resolving dependencies
2018-04-20
Datrys dibyniaethau
34.
Need to get %sB of archives.
2018-04-20
Angen estyn %sB o archifau
35.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2018-04-20
Ar ôl y weithred hon, bydd %sB o ofod ychwanegol ar ddisg wedi eu defnyddio.
36.
After this operation, %sB of additional disk space will be freed.
2018-04-20
Ar ôl y weithred hon, bydd %sB o ofod ychwanegol ar ddisg ar gael.
37.
Do you want to continue [Y/n]?
2018-04-20
Ydych chi am barhau [Y/n]?
38.
To operate on more than one package put the package names in quotation marks: aptdcon --install "foo bar"
2018-04-20
I weithredu ar fwy nag un pecyn rhowch enw'r pecyn mewn dyfynodau: aptdcon --install "foo bar"
39.
Refresh the cache
2018-04-20
Adnewyddu'r storfa
40.
Try to resolve broken dependencies. Potentially dangerous operation since it could try to remove many packages.
2018-04-20
Ceisio datrys dibyniaethau wedi torri. Gweithred beryglus posib gan y gall geisio dynnu nifer o becynnau.
41.
Try to finish a previous incompleted installation
2018-04-20
Ceisio gorffen gosodiad anghyflawn blaenorol
42.
Install the given packages
2018-04-20
Gosod y pecynnau hyn
44.
Remove the given packages
2018-04-20
Tynnu'r pecynnau hyn
45.
Remove the given packages including configuration files
2018-04-20
Tynnu'r pecynnau hyn gan gynnwys ffeiliau ffurfweddiad
46.
Deprecated: Please use --safe-upgrade
2018-04-20
Anghydnaws: Defnyddiwch --safe-upgrade
47.
Upgrade the system in a safe way
2018-04-20
Uwchraddio'r system mewn ffordd diogel
48.
Upgrade the system, possibly installing and removing packages
2018-04-20
Uwchraddio'r system, gan o bosib, osod a thynnu pecynnau
49.
Add the vendor to the trusted ones
2018-04-20
Ychwanegu'r gwerthwr i'r rhai dibynadwy
50.
Add the vendor keyid (also needs --keyserver)
2018-04-20
Ychwanegu kevid y gwerthwr (hefyd angen --keyserver)
51.
Use the given keyserver for looking up keys
2018-04-20
Defnyddio'r gweinydd allwedd i chwilio am allweddi
52.
Add new repository from the given deb-line
2018-04-20
Ychwanegu ystorfa newydd o deb-line
53.
Specify an alternative sources.list.d file to which repositories should be added.
2018-04-20
Pennu ffeil sources.list.d arall y dylid ychwanegu ystorfeydd iddo.
54.
List trusted vendor keys
2018-04-20
Rhestru allweddi gwerthwyr dibynadwy
55.
Remove the trusted key of the given fingerprint
2018-04-20
Tynnu'r allwedd dibynadwy o'r ôl bys hwn