Translations by Ali Ismayilov

Ali Ismayilov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
1.
Add a new repository and install packages from it
2012-01-08
Yeni repositor əlavə et və ordan paketlər yüklə
2.
Add a new repository of purchased software and install packages from it
2012-01-08
Alınmış proqramların yeni repositorun əlavə et və ordan paketləri yüklə
3.
Cancel the task of another user
2012-01-08
Başqa istifadəçinin işini dayandır
4.
Change software repository
2012-01-08
Proqram təminatı repositorunu dəyiş
5.
Install or remove packages
2012-01-08
Paketləri yüklə və ya sil
6.
Install package file
2012-01-08
Paket faylını yüklə
7.
List keys of trusted vendors
2012-01-08
İnanılmış vendorların açar siyahısı
8.
Set a proxy for software downloads
2012-01-08
Proqram təminatını yükləmək üçün proxy müəyyən et