Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 283 results
35.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2007-06-19
Sett inn en disk i lagringsenheten og trykk Enter
2006-03-20
Bytte av media: sett inn CD-en som er merket «%s» i «%s» og trykk «Enter»
36.
Failed to mount '%s' to '%s'
2010-09-07
Klarte ikke montere «%s» på «%s»
37.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2008-01-16
Gjenta denne prosessen for resten av CD-ene i ditt sett.
38.
Arguments not in pairs
2006-03-20
Ikke parvise argumenter
39.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2008-12-29
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Kommandoer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
40.
%s not a valid DEB package.
2006-03-20
%s er ikke en gyldig debianpakke.
41.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...] apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om innstillinger og maler fra debianpakker. Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -t Lag en midlertidig mappe -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
42.
Unable to write to %s
2006-03-20
Kan ikke skrive til %s
43.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2006-03-20
Kan ikke fastslå debconf-versjonen. Er debconf installert?
44.
Package extension list is too long
2006-03-20
Lista over pakkeutvidelser er for lang
45.
Error processing directory %s
2006-03-20
Feil ved lesing av katalogen %s
46.
Source extension list is too long
2006-03-20
Lista over kildeutvidelser er for lang
47.
Error writing header to contents file
2006-03-20
Feil ved skriving av topptekst til innholdsfila
48.
Error processing contents %s
2006-03-20
Det oppsto en feil ved lesing av %s
49.
Usage: apt-ftparchive [options] command Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [groups] clean config apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports many styles of generation from fully automated to functional replacements for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The Package file contains the contents of all the control fields from each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file is supported to force the value of Priority and Section. Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs. The --source-override option can be used to specify a src override file The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and override file should contain the override flags. Pathprefix is appended to the filename fields if present. Example usage from the Debian archive: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Options: -h This help text --md5 Control MD5 generation -s=? Source override file -q Quiet -d=? Select the optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Control contents file generation -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option
2008-12-29
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] kommando Kommandoer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]] sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]] contents sti release sti generate config [grupper] clean config apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources. apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker. «Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge gjennom verdier for prioritet og kategori. apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override. Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet. «Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring. Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er et eksempel på bruk i debianarkivet: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Innstillinger: -h Vis denne hjelpeteksten. --md5 Styrer MD5-opprettelsen -s=? Overstyringsfil for kildekode. -q Stille. -d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase. --no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking». --contents Styrer opprettelse av innholdsfila. -c=? Les denne oppsettsfila. -o=? Setter en vilkårlig innstilling
2008-01-16
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] ordre Ordrer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]] sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]] contents sti release sti generate config [grupper] clean config apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources. apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker. «Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge gjennom verdier for prioritet og kategori. apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override. Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet. «Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring. Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er et eksempel på bruk i debianarkivet: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Innstillinger: -h Vis denne hjelpeteksten. --md5 Styrer MD5-opprettelsen -s=? Overstyringsfil for kildekode. -q Stille. -d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase. --no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking». --contents Styrer opprettelse av innholdsfila. -c=? Les denne oppsettsfila. -o=? Setter en vilkårlig innstilling
2008-01-16
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] ordre Ordrer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]] sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]] contents sti release sti generate config [grupper] clean config apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources. apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker. «Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge gjennom verdier for prioritet og kategori. apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override. Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet. «Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring. Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er et eksempel på bruk i debianarkivet: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Innstillinger: -h Vis denne hjelpeteksten. --md5 Styrer MD5-opprettelsen -s=? Overstyringsfil for kildekode. -q Stille. -d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase. --no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking». --contents Styrer opprettelse av innholdsfila. -c=? Les denne oppsettsfila. -o=? Setter en vilkårlig innstilling
2006-03-20
Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] ordre Ordrer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]] sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]] contents sti release sti generate config [grupper] clean config apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources. apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker. «Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg til MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge gjennom verdier for prioritet og kategori. apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override. Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet. «Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring. Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her er et eksempel på bruk i debianarkivet: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Innstillinger: -h Vis denne hjelpeteksten. --md5 Styrer MD5-opprettelsen -s=? Overstyringsfil for kildekode. -q Stille. -d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase. --no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking». --contents Styrer opprettelse av innholdsfila. -c=? Les denne oppsettsfila. -o=? Setter en vilkårlig innstilling
50.
No selections matched
2006-03-20
Ingen utvalg passet
51.
Some files are missing in the package file group `%s'
2006-03-20
Enkelte filer mangler i pakkegruppa «%s»
52.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2006-03-20
Databasen er ødelagt. Filnavnet er endret til %s.old
53.
DB is old, attempting to upgrade %s
2006-03-20
Databasen er gammel, forsøker å oppgradere %s
54.
DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please remove and re-create the database.
2010-09-07
DB-formatet er ugyldig. Hvis du oppgraderte fra en eldre versjon av apt, fjern og så gjenopprett databasen.
55.
Unable to open DB file %s: %s
2006-03-20
Klarte ikke å åpne Databasefila %s: %s
56.
Failed to stat %s
2006-03-20
Klarte ikke å få statusen på %s
57.
Archive has no control record
2006-03-20
Arkivet har ingen kontrollpost
58.
Unable to get a cursor
2006-03-20
Klarte ikke å finne en peker
59.
W: Unable to read directory %s
2006-03-20
A: Klarte ikke å lese katalogen %s
60.
W: Unable to stat %s
2006-03-20
A: Klarte ikke å få statusen på %s
61.
E:
2006-03-20
F:
62.
W:
2006-03-20
A:
63.
E: Errors apply to file
2006-03-20
F: Det er feil ved fila
64.
Failed to resolve %s
2006-03-20
Klarte ikke å slå opp %s
65.
Tree walking failed
2006-03-20
Klarte ikke å finne fram i treet
66.
Failed to open %s
2006-03-20
Klarte ikke å åpne %s
67.
DeLink %s [%s]
2006-03-20
DeLink %s [%s]
68.
Failed to readlink %s
2006-03-20
Klarte ikke å lese lenken %s
69.
Failed to unlink %s
2006-03-20
Klarte ikke å oppheve lenken %s
70.
*** Failed to link %s to %s
2006-03-20
*** Klarte ikke å lenke %s til %s
71.
DeLink limit of %sB hit.
2006-03-20
DeLink-grensa på %s B er nådd.
72.
Archive had no package field
2006-03-20
Arkivet har ikke noe pakkefelt
73.
%s has no override entry
2006-03-20
%s har ingen overstyringsoppføring
74.
%s maintainer is %s not %s
2006-03-20
%s-vedlikeholderen er %s, ikke %s
75.
%s has no source override entry
2007-06-19
%s har ingen kildeoverstyringsoppføring
76.
%s has no binary override entry either
2007-06-19
%s har ingen binæroverstyringsoppføring heller