Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 283 results
~
Usage: apt-cache [options] command apt-cache [options] add file1 [file2 ...] apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...] apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...] apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary cache files, and query information from them Commands: add - Add a package file to the source cache gencaches - Build both the package and source cache showpkg - Show some general information for a single package showsrc - Show source records stats - Show some basic statistics dump - Show the entire file in a terse form dumpavail - Print an available file to stdout unmet - Show unmet dependencies search - Search the package list for a regex pattern show - Show a readable record for the package depends - Show raw dependency information for a package rdepends - Show reverse dependency information for a package pkgnames - List the names of all packages in the system dotty - Generate package graphs for GraphViz xvcg - Generate package graphs for xvcg policy - Show policy settings Options: -h This help text. -p=? The package cache. -s=? The source cache. -q Disable progress indicator. -i Show only important deps for the unmet command. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2008-12-29
Bruk: apt-cache [innstillinger] kommando apt-cache [innstillinger] add fil1 [fil2 ...] apt-cache [innstillinger] showpkg pakke1 [pakke2 ...] apt-cache [innstillinger] showsrc pakke1 [pakke2 ...] apt-cache er et lavnivå-verktøy, som brukes til å håndtere APT sine binære lagerfiler, og spørre dem om informasjon. Kommandoer: add - Legg en fil til kildelageret gencaches - Bygg lagrene for både pakke og kildekode showpkg - Vis overordnet informasjon om en enkelt pakke showsrc - Vis data om kildekoden stats - Vis en enkel statistikk dump - Vis fila med liste over tilgjengelige pakker i kompakt form dumpavail - Send hele lista over tilgjengelige pakker til standard ut unmet - Vis uinnfridde avhengighetsforhold search - Søk i pakkelista etter et regulært uttrykkr show - Vis et lesbart oppslag for pakken depends - Vis rå informasjon om avhengighetsforholdene for pakken rdepends - Vis informasjon om de reverserte avhengighetsforholdene for pakken pkgnames - List alle pakkenavn på systemet dotty - Lag pakke-grafer for GraphViz xvcg - Lag pakke-grafer for xvcg policy - Vis regelinnstillingerr Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -p=? Pakkelageret. -s=? Kildekodelageret. -q Ikke vis framdrift. -i Vis bare viktige avhengighetsforhold for kommandoen «unmet». -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp Les manualsidene apt-cache(8) og apt.conf(5) for mer informasjon.
~
Couldn't find task %s
2008-08-20
Klarte ikke å finne oppgave %s
~
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2008-08-20
Følgende pakker ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet:
~
Note, selecting %s instead of %s
2006-03-20
Merk, velger %s istedenfor %s
~
Selected version %s (%s) for %s
2006-03-20
Utvalgt versjon %s (%s) for %s
~
Version '%s' for '%s' was not found
2006-03-20
Versjon «%s» av «%s» ble ikke funnet
~
Release '%s' for '%s' was not found
2006-03-20
Utgave «%s» av «%s» ble ikke funnet
~
Unable to lock the list directory
2006-03-20
Kan ikke låse listemappa
~
The list of sources could not be read.
2006-03-20
Kan ikke lese kildlista.
~
You must give exactly one pattern
2006-03-20
Du må oppgi nøyaktig ett mønster
~
Note, selecting %s for regex '%s'
2006-03-20
Merk, velger %s istedenfor det regulære uttrykket «%s»
~
Package %s has no installation candidate
2006-03-20
Pakken %s har ingen installasjonskandidat
~
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
2006-03-20
Du vil kanskje utføre «apt-get -f install» for å rette på disse:
~
You might want to run `apt-get -f install' to correct these.
2006-03-20
Du vil kanskje kjøre «apt-get -f install» for å rette på dette.
1.
Package %s version %s has an unmet dep:
2006-03-20
Pakken %s versjon %s har et uinnfridd avhengighetsforhold:
2.
Total package names:
2010-09-07
Antall pakkenavn:
2008-08-20
Plassmengde pakkenavn:
3.
Total package structures:
2010-09-07
Antall pakkestrukturer:
4.
Normal packages:
2006-03-20
Vanlige pakker:
5.
Pure virtual packages:
2006-03-20
Rent virtuelle pakker:
6.
Single virtual packages:
2006-03-20
Enkle virtuelle pakker:
7.
Mixed virtual packages:
2006-03-20
Sammensatte virtuelle pakker:
8.
Missing:
2006-03-20
Mangler:
9.
Total distinct versions:
2006-03-20
Antall unike versjoner:
10.
Total distinct descriptions:
2008-08-20
Antall unike beskrivelser:
11.
Total dependencies:
2006-03-20
Antall avhengighetsforhold:
12.
Total ver/file relations:
2006-03-20
Antall forhold versjon/fil:
13.
Total Desc/File relations:
2008-08-20
Antall forhold beskrivelse/fil:
2006-08-23
Antall forhold versjon/fil:
2006-08-23
Antall forhold versjon/fil:
14.
Total Provides mappings:
2006-03-20
Antall tilbudte tilknyttinger:
15.
Total globbed strings:
2006-03-20
Antall utvidede strenger:
16.
Total dependency version space:
2006-03-20
Total plass for avhengighetsforhold/versjoner:
17.
Total slack space:
2006-03-20
Plass brukt av slark:
18.
Total space accounted for:
2006-03-20
Samlet mengde redegjort plass:
19.
Package file %s is out of sync.
2006-03-20
Pakkefila %s er ikke oppdatert.
20.
You must give at least one search pattern
2010-09-07
Du må oppgi minst ett søkemønster
21.
No packages found
2006-03-20
Fant ingen pakker
22.
Unable to locate package %s
2006-03-20
Klarer ikke å finne pakken %s
23.
Package files:
2006-03-20
Pakkefiler:
24.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2006-03-20
Mellomlageret er ikke oppdatert, kan ikke kryssreferere til en pakkefil
25.
Pinned packages:
2006-03-20
Låste pakker:
26.
(not found)
2006-03-20
(ikke funnet)
27.
Installed:
2006-03-20
Installert:
28.
Candidate:
2006-03-20
Kandidat:
29.
(none)
2006-03-20
(ingen)
30.
Package pin:
2006-03-20
Pakke låst til:
31.
Version table:
2006-03-20
Versjonstabell:
33.
Usage: apt-cache [options] command apt-cache [options] add file1 [file2 ...] apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...] apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...] apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary cache files, and query information from them Commands: add - Add a package file to the source cache gencaches - Build both the package and source cache showpkg - Show some general information for a single package showsrc - Show source records stats - Show some basic statistics dump - Show the entire file in a terse form dumpavail - Print an available file to stdout unmet - Show unmet dependencies search - Search the package list for a regex pattern show - Show a readable record for the package showauto - Display a list of automatically installed packages depends - Show raw dependency information for a package rdepends - Show reverse dependency information for a package pkgnames - List the names of all packages in the system dotty - Generate package graphs for GraphViz xvcg - Generate package graphs for xvcg policy - Show policy settings Options: -h This help text. -p=? The package cache. -s=? The source cache. -q Disable progress indicator. -i Show only important deps for the unmet command. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2010-09-07
Bruk: apt-cache [valg] kommando apt-cache [valg] add fil1 [fil2 ...] apt-cache [valg] showpkg pakke1 [pakke2 ...] apt-cache [valg] showsrc pakke1 [pakke2 ...] apt-cache er et lavnivå-verktøy, som brukes til å håndtere APT sine binære lagerfiler, og spørre dem om informasjon. Kommandoer: add - Legg en fil til kildelageret gencaches - Bygg lagrene for både pakke og kildekode showpkg - Vis overordnet informasjon om en enkelt pakke showsrc - Vis data om kildekoden stats - Vis en enkel statistikk dump - Vis fila med liste over tilgjengelige pakker i kompakt form dumpavail - Send hele lista over tilgjengelige pakker til standard ut unmet - Vis uinnfridde avhengighetsforhold search - Søk i pakkelista etter et regulært uttrykkr show - Vis et lesbart oppslag for pakken showauto - Vis en liste med automatisk installerte pakker depends - Vis rå informasjon om avhengighetsforholdene for pakken rdepends - Vis informasjon om de reverserte avhengighetsforholdene for pakken pkgnames - List alle pakkenavn på systemet dotty - Lag pakke-grafer for GraphViz xvcg - Lag pakke-grafer for xvcg policy - Vis regelinnstillingerr Valg: -h Denne hjelpeteksten -p=? Pakkelageret. -s=? Kildekodelageret. -q Ikke vis framdrift. -i Vis bare viktige avhengighetsforhold for kommandoen «unmet». -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp Les manualsidene apt-cache(8) og apt.conf(5) for mer informasjon.
34.
Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'
2010-09-07
Oppgi et navn for disken, for eksempel «Debian 5.0.3 Disk 1»