Translations by Gábor Udvari

Gábor Udvari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
121.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” feladatra
122.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” regexhez
123.
Selected version '%s' (%s) for '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) lett kijelölve „%s” helyett
126.
[Not candidate version]
2011-04-02
[Nem kiadásra jelölt verzió]
130.
Package '%s' has no installation candidate
2011-04-02
„%s” csomagnak nincs kiadásra jelölt verziója
131.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2011-04-02
A virtuális csomagokat, mint a(z) „%s” nem lehet eltávolítani
132.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” helyett
134.
Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.
2011-04-02
„%s” kihagyása, nincs telepítve, és csak frissítések vannak lekérdezve.
173.
The following package disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
The following packages disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
2011-04-02
A következő csomag eltűnt a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
A következő csomagok eltűntek a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
174.
Note: This is done automatic and on purpose by dpkg.
2011-04-02
Megjegyzés: ezt a dpkg automatikusan és szándékosan hajtja végre.
180.
The following package was automatically installed and is no longer required:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2011-04-02
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség:
181.
%lu package was automatically installed and is no longer required.
%lu packages were automatically installed and are no longer required.
2011-04-02
%lu csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség.
%lu csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség.
195.
%s set to automatically installed.
2011-04-02
%s automatikusan telepítettként lett megjelölve.
360.
Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)
2011-04-02
Nem sikerült a „gpgv” parancsot végrehajtani az aláírás ellenőrzéséhez (telepítve van a gpgv?)
384.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2011-04-02
Nem lehetett kettőzni a(z) %i fájl leírót
386.
Unable to close mmap
2011-04-02
Nem lehet bezárni az mmapot
387.
Unable to synchronize mmap
2011-04-02
Nem lehet szinkronizálni az mmapot
389.
Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already reached.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a(z) %lu byte korlátot már elérte.
390.
Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a felhasználó letiltotta az automatikus emelést.
405.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2011-04-02
Szintaxis hiba %s:%u: a törlési parancs egy beállítási fát vár el argumentumként
431.
Could not open file descriptor %d
2011-04-02
Nem lehetett a(z) %d fájl leírót megnyitni
434.
Problem closing the gzip file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s gzip fájl bezárásakor
435.
Problem closing the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl bezárása közben
436.
Problem renaming the file %s to %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl %s fájlra átnevezésekor
437.
Problem unlinking the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl törlésekor
467.
Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([beállítás] feldolgozhatatlan)
468.
Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([beállítás] túl rövid)
469.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] nem érvényes hozzárendelés)
470.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] nem tartalmaz kulcsot)
471.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] kulcsnak nincs %s értéke)
489.
List directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial lista könyvtár hiányik.
490.
Archives directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial archívum könyvtár hiányik.
491.
Unable to lock directory %s
2011-04-02
%s könyvtár lezárása sikertelen
513.
Error occurred while processing %s (NewVersion%d)
2011-04-02
Hiba a(z) %s (NewVersion%d) feldolgozása során
530.
Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)
2011-04-02
Kiadási fájl elavult, %s figyelmen kívül hagyása (%s óta érvénytelen)
531.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2011-04-02
Ütköző disztribúció: %s (várt %s helyett %s érkezett)
532.
A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s
2011-04-02
Hiba történt az aláírás ellenőrzése közben. A tároló nem frissült, és az előző index fájl lesz használva. GPG hiba: %s: %s
541.
Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s
2011-04-02
Hibás „Érvényesség” bejegyzés a(z) %s kiadási fájlban
542.
Invalid 'Date' entry in Release file %s
2011-04-02
Hibás „Dátum” bejegyzés a(z) %s kiadási fájlban
570.
Couldn't find task '%s'
2011-04-02
„%s” feladat nem található
571.
Couldn't find any package by regex '%s'
2011-04-02
Nem található csomag a(z) „%s” regex kifejezésre
573.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2011-04-02
„%s” csomagból nem választható se telepített, se kiadásra jelölt verzió, mert egyikkel sem rendelkezik
574.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2011-04-02
„%s” csomag legújabb verziója nem választható ki, mert teljesen virtuális
575.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2011-04-02
„%s” csomag kiadásra jelölt verziója nem választható ki, mert teljesen virtuális
576.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2011-04-02
„%s” csomag telepített verziója nem választható ki, mert nincs telepítve
581.
Noting disappearance of %s
2011-04-02
„%s” eltűnése feljegyezve
603.
dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem.
2011-04-02
A dpkg megszakadt, kézzel kell futtatnod a(z) „%s” parancsot a probléma megoldásához.
606.
[Mirror: %s]
2011-04-02
[Tükör: %s]