Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
7382 of 4395 results
73.
Greasemonkey extension for Firefox
Phần mở rộng Greasemonkey cho Firefox
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/firefox-greasemonkey.desktop.in.h:2
74.
Firefox Launchpad integration adds quick search for Launchpad services
Sự kết hợp giữa Firefox và Launchpad thêm vào tính năng tìm kiếm nhanh cho dịch vụ Launchpad
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/firefox-launchpad-plugin.desktop.in.h:2
75.
Firefox Launchpad plugin
Phần bổ sung Firefox Launchpad
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/firefox-launchpad-plugin.desktop.in.h:1
76.
Firefox extension for a quick browse of Ubuntu-it community
Phần mở rộng Firefox cho phép duyệt nhanh cộng đồng Ubuntu-it
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/firefox-ubuntu-it-menu.desktop.in.h:1
77.
Ubuntu-it menu extension for Firefox
Phần mở rộng trình đơn Ubuntu-it cho Firefox
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/firefox-ubuntu-it-menu.desktop.in.h:2
78.
Firefox extension that replaces flash plugin by a button
Phần mở rộng Firefox cho phép thay thế Flash bằng một nút bấm
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/flashblock.desktop.in.h:1
79.
Flashblock extension for Firefox
Phần mở rộng Flashblock cho Firefox
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/flashblock.desktop.in.h:2
80.
Mozgest extension for Mozilla suite
Phần mở rộng Mozgest cho bộ ứng dụng Mozilla
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/mozgest.desktop.in.h:1
81.
mouse gestures from the optimoz project
Theo dõi điệu bộ chuột từ dự án optimoz
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/mozgest.desktop.in.h:2
82.
Extension package for Firefox, that ships various modifications for the Ubuntu default install of Firefox.
Gói mở rộng cho Firefox, cung cấp nhiều thay đổi cho bản Firefox được cài mặc định trong Ubuntu
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/ubufox.desktop.in.h:1
7382 of 4395 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cao Minh Tu, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Hoàng Anh, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Tuấn, Nghia Phan, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Dinh Trung, Phương Võ, Son Tac, Trung Ngô, Trương Ứng Minh, Trần Đức Nam, Vu Do Quynh, cc.haph, datanhlg, dongha, heroandtn3, hoang le son, huydd1990.