Translations by Vu Do Quynh

Vu Do Quynh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
~
Reading and Administration
2010-04-11
Đọc và Quản trị
128.
Qualitative Research Software for GNUstep
2010-04-11
Phần mềm Nghiên cứu định tính cho GNUstep
273.
Photo album organiser
2010-04-11
Quản lý tập ảnh của bạn
412.
Back In Time
2010-04-11
Back In Time
763.
Desktop Flickr Organizer for Gnome
2010-04-11
Quản lý Flickr trên máy tinh cho Gnome
885.
2-pane Gtk+2 file manager
2010-04-11
Phần mềm quản lý tệp có 2 bảng với Gtk+2
1145.
graphical user interface to computational chemistry packages
2010-04-11
Giao diện đồ hoạ cho những gói phần mềm về hoá học trên máy tính
1310.
Gfax Facsimile Program
2010-04-11
Chương trình gửi fax Gfax
1453.
GNOME Commander
2010-04-11
GNOME Commander
1575.
MPEG2 GOP-accurate editor
2010-04-11
Trình biên tập chính xác MPEG2 GOP
1629.
Deluxe Paint Clone
2010-04-11
Deluxe Paint Clone
1917.
ISO Master
2010-04-11
ISO Master (biên tập tệp ảnh đĩa)
2067.
Dragon Player
2010-04-11
Dragon Player
2261.
Popup Notes
2010-04-11
Popup Notes (trình ghi chép Popup)
2278.
KonsoleKalendar
2010-04-11
KonsoleKalendar