Translations by Lê Hoàng Anh

Lê Hoàng Anh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
436.
Battery Monitor (batmon)
2011-09-22
Theo dõi thời lượng Pin
523.
DVD authoring program
2011-09-22
Chương trình tạo đĩa DVD
658.
colorname
2011-09-22
Tên màu
774.
DJPlay
2011-09-22
DJPlay
807.
DreamPie
2011-09-22
DreamPie
812.
Driftnet
2011-09-22
Driftnet
813.
Picks out and displays images from network traffic
2011-09-22
Chọn ra và hiển thị hình ảnh từ mạng
847.
EekBoek
2011-09-22
EekBoek
898.
intel 8051 emulator
2011-09-22
Giả lập Intel 8051
905.
EFL Multimedia Center
2011-09-22
Trung tâm giải trí đa phương tiện EFL
955.
Audio Waveform Monitor
2011-09-22
Theo dõi các sóng âm