Translations by Son Tac

Son Tac has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
191.
Graphical interface to the R environment for statistical computing
2011-06-21
Giao diện người dùng đồ họa cho môi trường điện toán thống kê R
523.
DVD authoring program
2011-06-21
Chương trình ghi đĩa DVD (như Nero)
556.
Bughugger application
2011-06-21
Chương trình Bughugger
567.
Buzztard Music Editor
2011-06-21
Chương trình chỉnh sửa bài hát Buzztard
568.
Edit buzztard song files
2011-06-21
Chỉnh sửa các tập tin nhạc buzztard
571.
A soccer manager game
2011-06-21
Một trò chơi quản lý đội bóng
572.
bygfoot
2011-06-21
bygfoot
584.
a super fine analog clock
2011-06-21
Đồng hồ cổ điển rất đẹp
585.
Cairo-Dock with OpenGL (hardware acceleration)
2011-06-21
Cairo-Dock với OpenGL