Translations by Lê Kiến Trúc

Lê Kiến Trúc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3889 results
~
VBoxGtk
2010-04-11
VBoxGtk
~
GUI controller for Tor Onion Routing Network
2010-04-11
Trình điều khiển giao diện người dùng đồ hoạ cho mạng định hướng Tor Onion
~
GTK frontend for VirtualBox
2010-04-11
Giao diện điều khiển GTK cho máy ảo VirtualBox
~
Math Training Game
2010-04-11
Trò chơi luyện tập toán học
~
TuxMath
2010-04-11
TuxMath
~
Freezes your touchpad when you type
2010-04-11
Tắt bàn di chuột cảm ứng khi bạn gõ
~
TouchFreeze
2010-04-11
TouchFreeze
~
Swfdec Flash Player
2010-04-10
Trình phát Flash Swfdec
~
Play Adobe Flash files
2010-04-10
Chơi tập tin Flash của Adobe
~
Stand-Alone Calendar
2010-04-10
Phần mềm lịch chạy một mình
~
Sunbird
2010-04-10
Sunbird
~
Free music player.
2010-04-10
Một trình nghe nhạc miễn phí.
~
Soma Music Player
2010-04-10
Trình nghe nhạc Soma
~
Smuxi
2010-04-10
Smuxi
~
Troubleshoot SELinux access denials
2010-04-09
Theo dõi các truy cập trái phép SELinux
~
SELinux Troubleshooter
2010-04-09
Trình theo dõi lỗi SELinux
2010-04-09
Trình xử lý lỗi SELinux
~
View and analyze astronomical data
2010-04-09
Xem và phân tích dữ liệu thiên văn
~
DS9 Astro-Image Viewer
2010-04-09
Trình xem ảnh thiên văn DS9
~
Graphical interface to the R environment for statistical computing
2010-04-09
Giao diện đồ hoạ môi trường R cho việc tính toán thống kê
~
Psi
2010-04-08
Psi
~
Authorizations
2010-04-08
Xác thực
~
Configure authorizations
2010-04-08
Cấu hình xác thực
~
Pengupop
2010-04-07
Pengupop
~
Networked Game in the vein of Move/Puzzle Bobble
2010-04-07
Trò chơi qua mạng quả cầu di chuyển/giải đố
~
PDF Merging, Rearranging, and Splitting
2010-04-07
Trộn, sắp xếp lại và tách PDF
~
PCMan File Manager
2010-04-07
Trình quản lý tập tin PCMan
~
Manage JACK and MIDI connections
2010-04-07
Quản lý kết nối JACK và MIDI
~
Open Cubic Player 0.1.17 for UNIX
2010-04-07
Trình chơi nhạc OpenCubic 0.1.17 cho UNIX
~
NetBeans IDE 6.8
2010-04-06
NetBeans IDE 6.8
~
MPlayer Media Player
2010-04-06
Trình chơi đa phương tiện MPlayer
~
monoBristol
2010-04-06
monoBristol
~
Gui for Bristol
2010-04-06
Giao diện đồ hoạ cho Bristol
~
a digital disc jockey interface
2010-04-06
Giao diện phần mềm DJ kỹ thuật số
~
YouTube client
2010-04-04
Trình khách Youtube
~
Map editor for OpenStreetMap.org
2010-04-04
Công cụ chỉnh sửa bản đồ cho OpenStreetMap.org
~
Meld Diff Viewer
2010-04-04
Meld - Trình xem Diff
~
RPG like Final Fantasy 1
2010-04-03
Trò chơi nhập vai giống Final Fantasy 1
~
KQ
2010-04-03
KQ
~
An audio converter and CD ripper
2010-04-03
Một trình thu CD và chuyển đổi định dạng âm thanh
~
NmapSI4
2010-04-03
NmapSI4
~
Simulate and visualize digital electronic circuits
2010-04-03
Mô phỏng và hình ảnh hoá vi mạch điện tử
~
Komparator
2010-04-03
Komparator
~
KSimus Circuit Simulator
2010-04-03
Trình mô phỏng vi mạch KSimus
~
Manage your money under KDE4
2010-04-03
Quản lý tiền của bạn ở KDE4
~
Scan, copy and fax images
2010-04-02
Quét, sao chụp rồi gửi qua fax các ảnh
~
XSane Image Scanner
2010-04-02
Trình quét ảnh XSane
~
Enqueue and play with Xfmedia
2010-04-02
Xếp hàng đợi và phát với Xfmedia
~
Lightweight Media Player
2010-04-02
Chương trình nghe nhạc nhỏ nhẹ
~
Enqueue in Xfmedia
2010-04-02
Xếp hàng cho Xfmedia