Translations by Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
71.
Powerful web development extension
2010-10-09
Phần mở rộng phát triển mạng mạnh mẽ
86.
3depict
2010-10-09
3depict
101.
Character map for GNUstep
2010-10-09
Bản đồ kí tự cho GNUstep
131.
A game hacking tool. A GUI front-end for scanmem.
2010-10-09
Một công cụ hack trò chơi. Một front-end GUI cho scanmem.
195.
Improve scoring reading skills.
2010-07-26
Cải thiện các kỹ năng đọc nhạc.
196.
Score Reading Trainer
2010-07-26
Luyện Đọc Nhạc
213.
Adun
2010-10-09
Adun
214.
Biomoleculal Simulator
2010-07-26
Trình mô hình hóa Phân tử Hữu cơ
239.
A Web Browser
2010-07-26
Một trình duyệt web
299.
Alsa Modular Synth
2010-07-26
Mô-đun tổng hợp Alsa
300.
Modular Software Synth
2010-08-14
Tổng hợp Phần mềm Mô-đun
2010-07-26
Mô-đun Tổng hợp Phần mềm
303.
Two oscillator software synthesizer
2010-07-26
Hai bộ tổng hợp phần mềm dao động
304.
amSynth
2010-10-09
amSynth
360.
AssaultCube
2010-10-09
AssaultCube
361.
realistic first-person-shooter
2010-07-26
Trò chơi kiểu Góc nhìn người chơi thứ nhất phong cách thực
384.
Audacious
2010-10-09
Audacious
385.
Listen to music
2010-07-26
Hãy nghe nhạc
388.
AutoKey (GTK)
2010-10-09
AutoKey (GTK)
390.
AutoKey (QT)
2010-10-09
AutoKey (QT)
402.
Awn Settings
2010-07-26
Cài đặt Awn
418.
BALLView
2010-10-09
BALLView
419.
Molecular modeling and visualization tool
2010-07-26
Công cụ biểu diễn và mô hình hóa phân tử
441.
An application for managing botanical collections
2010-07-26
Một ứng dụng quản lý các bộ sưu tập bách thảo
443.
BEAST
2010-10-09
BEAST
444.
MIDI Tracker, Music Composition and Modular Synthesis Application
2010-10-09
MIDI Tracker, Bộ sáng tác nhạc và Ứng dụng tổng hợp mô-đun
447.
A science-fiction adventure game set in a bleak post-apocalyptic vision of the future
2010-07-26
Một trò chơi phiêu lưu khoa học viễn tưởng đặt trong bối cảnh thế giới sau một thiên tai khủng khiếp ở tương lai.
448.
Beneath A Steel Sky
2010-07-26
Bên dưới Một Bầu trời Thép
464.
Colorful Logic game with arcade and tactics modes
2010-07-26
Một trò chơi trí tuệ nhiều màu sắc với chế độ hành động và luyện tập.
465.
Bist stands for bidimensional structures
2010-07-26
Bist có nghĩa là các cấu trúc hóa học đa diện
466.
bist
2010-10-09
bist
491.
Blobby Volley 2
2010-10-09
Blobby Volley 2
492.
Volley-Ball Game
2010-10-09
Trò chơi bóng chuyền
511.
Information and notification of new discovered bluetooth devices
2010-07-26
Thông tin và thông báo của các thiết bị bluetooth mới phát hiện