Translations by Nguyen Dinh Trung

Nguyen Dinh Trung has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
7.
Advanced Desktop Effects Settings (ccsm)
2009-12-28
Tùy chỉnh hiệu ứng màn hình (ccsm)
12.
Installer for the Adobe Flash plugin for Mozilla
2009-12-28
Bộ cài đặt phần mở rộng Adobe Flash dành cho Mozilla
14.
This is a set of applications labeled the "GNOME Office suite".
2009-12-28
Các chương trình trong 'Bộ phần mềm văn phòng của GNOME'
18.
Edit text files
2009-12-28
Soạn thảo tập tin văn bản
376.
Athena
2009-12-28
Athena
378.
Atomix
2009-12-28
Atomix
379.
Molecule puzzle game
2009-12-28
Trò chơi trí tuệ về phân tử
380.
Atris
2009-12-28
Atris
381.
Tetris-like game
2009-12-28
Trò chơi kiểu xếp gạch
382.
Attal
2009-12-28
Attal
383.
Turn based strategy game
2009-12-28
Trò chơi chiến thuật theo lượt
386.
Audacity
2009-12-28
Audacity
387.
Record and edit audio files
2009-12-28
Ghi và hiệu đính các tệp âm thanh
389.
Program keyboard shortcuts
2009-12-28
Tạo phím tắt cho các chương trình
391.
Avahi Zeroconf Browser
2009-12-28
Avahi Zeroconf Browser
392.
Browse for Zeroconf services available on your network
2009-12-28
Duyệt dịch vụ Zeroconf có trong mạng bạn đang tham gia
393.
A dock-like window navigator.
2009-12-28
Bộ di chuyển cửa sổ dạng thanh neo
396.
Study mutation and evolution in a virtual world
2009-12-28
Tìm hiểu về sự đột biến và tiến hóa trong một thế giới ảo
397.
Avidemux (GTK+)
2009-12-28
Avidemux (GTK+)
398.
Edit your Videos
2009-12-28
Hiệu đính phim
399.
Avidemux (Qt)
2009-12-28
Avidemux (Qt)
400.
Advanced molecular editor
2009-12-28
Trình biên soạn phân tử đa năng
401.
Avogadro
2009-12-28
Avogadro
403.
Manage Awn preferences, launchers, applets and themes
2009-12-28
Quản lý tùy chỉnh, bộ khởi chạy, tiểu dụng và diện mạo cho Awn
404.
Axel
2009-12-28
Axel
405.
Front-end for Axel - a light download accelerator
2009-12-28
Giao diện đồ họa cho Axel - một chương trình nhẹ giúp tăng tốc độ tải xuống
406.
"The GTK Unified Messaging Client"
2009-12-28
"The GTK Unified Messaging Client"
410.
Application to view dictionaries
2009-12-28
Chương trình quản lý và tra cứu các từ điển
413.
Simple backup system
2009-12-28
Hệ thống sao lưu đơn giản
415.
Play a 3D adventure and roleplaying game
2009-12-28
Chơi một trò phiêu lưu nhập vai 3D
416.
3D adventure and roleplaying game
2009-12-28
Trò chơi phiêu lưu nhập vai 3D
423.
E-Mail utility
2009-12-28
Tiện ích quản lý thư điện tử
425.
Play and organize your media collection
2009-12-28
Quản lý và phát lại nhạc, phim
1796.
Play music
2009-12-28
Trình phát nhạc
4380.
ZBlast
2009-12-28
ZBlast
4381.
Study The Quran
2009-12-28
Học kinh Quo-ran
4382.
Zekr
2009-12-28
Zekr
4383.
A cross-platform GUI for the Nmap Security Scanner.
2009-12-28
Một giao diện đồ họa người dùng cho chương trình quét mạng Nmap
4384.
Zenmap
2009-12-28
Zenmap
4387.
Edit text files "wiki style"
2009-12-28
Soạn thảo các tệp văn bản viết theo lối wiki
4388.
Zim Desktop Wiki
2009-12-28
Zim Desktop Wiki
4389.
Play Super Nintendo (SNES) games
2009-12-28
Chơi các trò chơi cho máy Super Nintendo (SNES)
4390.
ZSNES Emulator
2009-12-28
ZSNES - giả lập Super Nintendo
2009-12-28
ZSNES Emulator