Translations by datanhlg

datanhlg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
11.
Adobe Flash plugin
2013-09-08
Bổ trợ flash Adobe
23.
The Kernel Panic game for the Spring engine. A fast-paced RTS with no economy.
2013-09-08
Một trò chơi chiến thuật thời gian thực tốc độ nhanh mà không xây dựng nền kinh tế, được dựa trên công nghệ Spring.
230.
Zipper
2013-09-08
Trình zip
339.
ARC Job Submission Tool
2013-09-08
Công cụ thông tin ARC
340.
Grid Job Management Tool
2013-09-08
Công cụ quản lí luồng công việc
2730.
LV2 plugins host for JACK
2013-09-08
Bổ trợ host cho JACK
2731.
Lv2rack
2013-09-08
Lv2rack
3152.
Penguin Taipei-Editor
2013-09-08
Trình sửa Copy text Penguin Taipei
4278.
oct game
2013-09-08
trò chơi oct
4289.
rubik game
2013-09-08
Trò chơi rubic
4328.
XML Schema Definition (XSD) diagram viewer
2013-09-08
Trình xem XML Schema Definition (XSD)
4360.
Yate VoIP Client
2013-09-08
VoIP Yate
4365.
A 3D platform game
2013-09-08
Nền tảng trò chơi ba chiều
4367.
Software Synthesizer based on ZynAddSubFX
2013-09-08
Phần mềm tổng hợp dựa trên ZynAddSubFX
4385.
Feature Phone UI
2013-09-08
Tính năng giao diện điện thoại
4394.
LV2 synths host for JACK
2013-09-08
Lv2 synths máy chủ cho JACK